Nyheter

Klart i Göteborg: Fjärrvärme baserad helt på förnybara och återvunna källor

En ny biobränsleeldad ångpanna på Ryaområdet i Göteborgs hamn är den viktigaste åtgärden för att nå Göteborgs Energis mål, att all fjärrvärme senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor. Detta har nu blivit verklighet och om allt går enligt plan står den nya anläggningen klar för driftsättning under värmesäsongen 2025/2026.

Omställningen av fjärrvärmen är en del av Göteborg Stads miljö- och klimatprogram. Basen för stadens fjärrvärme är återvunnen värme från industri och avfallsförbränning i kombination med biobränslen. För att ställa om även den sista delen och bli av med fossilberoendet genomför Göteborg Energi flera olika åtgärder.

Bland annat har man byggt en biobaserad hetvattenpanna på Ryaområdet och nu byggs en ny biobränsleeldad ångpanna som integreras med Rya kraftvärmeverk.

Inhouse Tech har fått i uppdrag av Veidekke Entreprenad AB att projektera all grundläggning och platsgjuten betong till den nya pannbyggnaden samt den yttre bränslehanteringen.

– Det är väldigt roligt att få starta upp detta intressanta uppdrag där vi får chansen att bidra till Göteborg Energis omställning till fjärrvärme helt baserad på förnybara källor. Uppdraget bedrivs i god samverkan med Veidekke och Göteborg Energi säger Johan Ström, ansvarig konstruktör.

Foto: Clairewych