Nyheter

SISAB och PE optimerar process som säkrar hög kvalitet på solcellsinstallationer

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) har ambitionen att installera solcellsanläggningar på sina fastigheters tak där det låter sig göras. Tillsammans arbetar SISAB och PE Teknik & Arkitektur med att finslipa processen för solcellsinstallationer med högsta kvalitet.

SISAB har varit en föregångare i att installera solceller och har nu över 1 MWp installerad effekt i sitt fastighetsbestånd. Man är väl medveten om utmaningarna med kvaliteten vid solcellsinstallationer och i att hitta tak med rätta tekniska och ekonomiska förutsättningar.

Tillsammans arbetar SISAB och PE enligt en effektiv process som ger installationsföretag alla förutsättningar för en bra och enkel installation som säkrar hög kvalitet.

– Viktigast är att tidigt i processen kontrollera att taket håller. Sedan är det ingen hemlighet att solcellsbranschen brottas med kvaliteten på installationerna. Om taket håller är vårt fokus sedan att göra allt så enkelt så möjligt för installatörerna. Alla förutsättningar ska vara tydliga och enkla att installera efter. Processen säkerställer detta med lönsamhet som grund, säger Ola Andersson, Solcellsspecialist på PE.

Många fastighetsägare är duktiga att säkra sitt elpris, så processen måste vara både effektiv och noggrann. Samtidigt krävs flera specialister för kvalitetens skull. En konstruktör för takets förutsättningar, en elspecialist för anslutningspunkt, en brandspecialist för räddningstjänstens förutsättningar. Det är även viktigt att titta på energianvändningen samt taksäkerhet och underhåll. Sist men inte minst krävs en förståelse för helheten och utmaningarna som installationsföretagen står inför, där har kunden stor fördel genom PEs solcellsspecialister.

– PE har hjälpt oss mycket att kvalitetssäkra vår process för installation av solceller. Detta genom att involvera rätt kompetenser och utreda rätt frågor i respektive skede för att säkerställa den lösning som sen projekterats och handlats upp för installation, säger Fredrik Viderud, Elspecialist på SISAB.