Nyheter

Nordion Energi förstärker med Caroline Bertlin

Nordion Energi förstärker sin verksamhet med Caroline Bertlin, som kommer att ha ett särskilt fokus på bolagets satsningar inom vätgasinfrastruktur och ansvar för finansiering. Caroline kommer närmast från rollen som VD för Nordisk Renting som ingår i NatWest-koncernen och erbjuder långsiktiga finansieringslösningar till nordiska företag samt kommunala och statliga parter.

– Nordion Energis starka fokus på att utveckla och investera i infrastruktur för vätgas i både nationella och internationella projekt är mycket intressant och det ger möjlighet att jobba med frågor som bidrar till att accelerera omställningen i samhället, säger Caroline Bertlin.

Bland de aktuella initiativen finns Nordic Hydrogen Route, där Nordion Energi och Gasgrid Finland planerar för en gränsöverskridande vätgasinfrastruktur som bland annat ska förse svensk industri i Bottenvikenregionen med grön vätgas. Även Baltic Sea Hydrogen Collector är ett storskaligt initiativ där Nordion Energi med partners utvecklar havsbaserad vätgasinfrastruktur i Östersjöområdet.

– Vi är mycket glada över att Caroline Bertlin har valt att samarbeta med oss. Hennes långa och internationella erfarenhet av strategisk utveckling samt finansiering av nordiska projekt kommer att vara av stort värde för våra samarbeten och vår fortsatta expansion, säger Hans Kreisel, VD för Nordion Energi.

Foto: Kelly