Nyheter

De utvidgar samarbetet kring avskiljning av koldioxid för att stötta framtida arbetskraft och energiomställning

En dedikerad pilotanläggning för avskiljning av koldioxid ska fortsätta att utbilda nettonoll-arbetskraft samt framtidens ingenjörer och forskare när ABB och Imperial College London nu undertecknat ett 10-årsavtal om att utvidga det framgångsrika samarbetet. Anläggningen är den enda i sitt slag vid något universitet i världen.

Över 4 500 studerande har fått praktisk erfarenhet av ABB:s tekniska lösningar vid anläggningen sedan den öppnade 2012 vid Imperial College, ett av världens tio främsta universitet[1] med gott anseende inom teknik och forskning.

I och med avtalet har ABB som mål att förse dagens studerande med de färdigheter som behövs för att köra morgondagens industriprocesser genom att demonstrera hur den senaste tekniken kan optimera anläggningens prestanda och hantera nödsituationer på ett säkert sätt i verkliga tillämpningar. Samarbetet mellan ABB och Imperial College ger universitetet tillgång till en del av den mest avancerade regler- och instrumenteringsteknologin som är tillgänglig från någon tillverkare.

– Genom att utvidga samarbetet med Imperial College kan vi erbjuda studerande praktisk utbildning för att förbereda dem inför en karriär inom industrin, säger Simon Wynne, Head of Energy Industries, ABB UK & Ireland. En rapport av EngineeringUK säger att för att Storbritannien ska klara utsläppsmålen per 2050 behövs en arbetskraft med rätt STEM-kompetens som står redo att svara upp till utmaningarna med energiomställningen.

Anläggningen, som är fördelad på fyra våningar, använder sig av ABB Ability™ System 800xA® för distribuerad processtyrning och över 250 instrument som mäter temperatur, tryck, koldioxid och flöde. System 800xA styr och koordinerar automatiskt alla aspekter av anläggningsprocessen och den visualiseras sedan på skärmar i ABB Control Room där de studerande kan övervaka och vid behov ingripa.

ABB:s Ability™ Verification för mätinstrument och nya Ability™ SmartMaster verifierings- och statusövervakningsplattform används också till att förse studerande med de färdigheter som behövs för att optimera instrumentprestanda genom förebyggande underhåll.

– När vi inledde samarbetet med ABB var syftet att uppmuntra fler människor att börja med och fortsätta inom kemiteknik, säger Dr Colin Hale, Senior Teaching Fellow vid Imperial College London. Ett sätt att göra detta på var att etablera den här anläggningen för koldioxidavskiljning så att vi kan inspirera studerande att gå vidare med de miljöämnen de tidigare har studerat. ABB delar den kollektiva visionen.

– Under min tid på pilotanläggningen för avskiljning av koldioxid har jag aktivt deltagit i processen och fått en djupare förståelse för utvecklingen och tillämpningen av tekniken, säger Yiheng Shao, fjärdeårsstuderande vid Imperial College London. Denna erfarenhet har också stärkt min tillit till att avskiljning av koldioxid kan klara att uppnå nettonoll-mål.

Enligt en rapport av S&P Global[3] kan avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) bidra till att minska koldioxiden i industrin, minska utsläppen och uppnå nettonoll medan Global CCS Institute säger att antalet CCS-anläggningar runt om i världen under 2022 ökade med 44 procent jämfört med föregående år[4].

För att göra det möjligt för den kommersiella CCS-marknaden att skala upp driftsätter ABB tekniklösningar som minskar kostnaderna för kapitalinvesteringar och operativa investeringar och minimerar riskerna med integreringen i befintliga och nya verksamheter. Under mars 2023 gick ABB samman med London-baserade Pace CCS för att göra avskiljning, transport och lagring av industriella koldioxidutsläpp mer tillgängligt. Centralt för att uppnå detta är att använda digital tvilling-teknik som ger tillgång till en virtuell kopia av en verklig process där man kan testa olika scenarier och leverera koncepttestning.

Tidigare i år beskrev UK Government sin policy Powering Up Britain. Dessa nettonoll-löften, inklusive 20 miljarder GBP för att möjliggöra privata investeringar och arbetstillfällen inom CCS, syftar till att leverera ett energisystem med renare, mer prisvärda energikällor.