Nyheter

Nyckeln till en hållbar energiövergång i Europa

Värmepumpar står i centrum i kampen mot klimatförändringar och övergången till hållbara energilösningar. I Europa behöver tiotals miljoner gasvärmare ersättas med elbaserade värmepumpar för att minska beroendet av fossila bränslen. Värmländska Thermia följer noggrant utvecklingen och är redo att möta den ökande efterfrågan.

I artikeln “Värmepumparna går mot strålande framtid“ som publicerades i Dagens Industri i början av oktober beskrivs den ökande efterfrågan på värmepumpar som en reaktion på övergången till grön energi. Under de senaste åren har energikrisen i Europa, stigande gaspriser och behovet av att minska koldioxidutsläppen accelererat värmepumpsmarknaden och enligt European Heat Pump Association ökade försäljningen av värmepumpar med hela 40 procent under 2022. Björn Palm, professor i energiteknik vid Kungliga tekniska högskolan, betonar vikten av att ersätta gasvärmare med elbaserade värmepumpar.

– Det finns liksom ingen annan lösning om vi menar allvar med utfasning av fossila bränslen och menar allvar med Paris-överenskommelsen, då blir det elektrifiering hur vi än vill och hur vi än tänker. Det finns ingen annan lösning. Och blir det elektrifiering så blir det också värmepumpar, säger Björn Palm till Dagens Industri.

1,2 miljoner hus i Sverige använder idag värmepump som primär värmekälla.

Utbildat återförsäljare i snart 50 år

Thermias engagemang för att möta marknadens behov och samtidigt främja en hållbar framtid har gjort dem till en betydande aktör på den globala värmepumpsmarknaden. Det värmländska bolaget har länge varit drivande på marknaden och arbetat aktivt med att utbilda både återförsäljare och allmänheten för att säkerställa hög standard inom branschen. Idag har Thermia över 200 utbildade återförsäljare, vilket är ett kvitto på deras engagemang för att främja energieffektiva värmepumpslösningar.

– Vi vet att värmepumpar spelar en viktig roll för att bekämpa klimatförändringar. Genom att erbjuda innovativa värmepumpslösningar är vår målsättning att fortsätta vara en pålitlig partner i övergången mot grön energi samtidigt som vi möter energibehoven hos samhällen och företag, säger Lars Gyllander, försäljningsdirektör på Thermia.

Minska beroendet av fossila bränslen

EU:s ambition är att byta ut en tredjedel av gas- och oljepannorna mot hållbara alternativ till 2030, vilket visar på potentialen inom branschen. Bergvärmepumpar har i genomsnitt en förbrukning som uppnår en fjärdedel av vad direktverkande el kräver för att uppnå samma uppvärmningseffekt.

Bergvärmepumpar har i genomsnitt en förbrukning som uppnår en fjärdedel av vad direktverkande el kräver för att uppnå samma uppvärmningseffekt. Verkningsgraden för en värmepump är 75-85 proxent och för varje kWh el som värmepumpen förbrukar, utvinns normalt 4–5 kWh. För flertalet bergvärmepumpar från Thermia ligger samma siffra på strax under eller över 6 kWh/använd kWh el. Denna höga energiprestanda har en direkt inverkan på att minska koldioxidutsläppen och gör dem därför till ett hållbart val som energilösning.

– Utvecklingen av värmepumpar visar att innovativa teknologier kan fungera som en nyckelkomponent i vår strävan efter att tackla klimatförändringar. Vi på Thermia fortsätter att dra vårt strå till stacken och bidra till att minska beroendet av fossila bränslen, avslutar Lars Gyllander.