Nyheter

Hitachi Energy hjälper Svenska kraftnät att öka överföringskapaciteten mellan Sverige och Finland

Hitachi Energy meddelar att ma tillsammans med företagets konsortiepartner Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB, en stor order från Svenska kraftnät för en elkvalitetslösning, som möjliggör ökad överföringskapacitet på den nya Aurora Line-förbindelsen mellan Sverige och Finland.

Aurora Line är en del av investeringsprogrammet ”Fossilfritt Övre Norrland”, som syftar till att påskynda den gröna industriella omställningen i norra Sverige genom att minska beroendet av fossila bränslen och öka överföringskapaciteten.

Det nya seriekompenseringssystemet kommer att minska risken för driftstopp och miljöpåverkan genom att öka överföringskapaciteten och förbättra spänningsstabiliteten i transmissionsnätet. Hitachi Energy kommer att tillhandahålla en komplett teknisk lösning, från design och projektledning till leverans, installation och driftsättning.

Denna effektiva teknik kommer att installeras vid stationen Isovaara, norr om Haparanda och kommer att anslutas till Aurora Line. Den nya stationen förväntas vara i drift i slutet av 2025.

– Vi är mycket tacksamma och stolta över att ha fått fortsatt förtroende från Svenska 2 / 2 kraftnät att leverera både spetsteknik och kompetens som bidrar till energiomställningen och ett mer hållbart, flexibelt och säkert elsystem här i Sverige, säger Tobias Hansson, vd på Hitachi Energy i Sverige. Att stärka stamnätet är avgörande för att stödja övergången till förnybar energi och de investeringar som görs i den omställning vi nu genomgår.

Genom att installera ett seriekompenseringssystem på en eller flera lämpliga punkter i ett kraftnät är det möjligt att öka den överförda effekten med upp till 50% genom nya och befintliga kraftledningar. Ur elektrisk synvinkel kommer en seriekompenserad kraftledning att praktiskt taget minska ledningens längd och förbättra spänningsstabiliteten i ett kraftnät. Seriekompensering ger ekonomiska, miljömässiga och tidsmässiga fördelar jämfört med alternativet att ta en ny kraftledning i drift.

– Vi är glada att kunna bidra till att öka försörjningstryggheten i Sverige och Finland”, och stärka överföringen till norra Sverige, med en av våra största seriekompenseringslösningar globalt, säger Anna Svensson, chef för enheten Power Quality Solutions på Hitachi Energy. Vi är mycket stolta över att kunna leverera vår beprövade avancerade teknik från våra världsledande enheter i Västerås och tillverkningsenheter i Ludvika.

Foto: Tapio Haaja