Nyheter

Debatt: ”Ge kommuner verkligt ansvar för vindkraften”

”Dagens prövningssystem för vindkraft på land är ineffektivt och godtyckligt. I stället för att kommuner ska ha vetorätt bör de tvingas ta ett seriöst ansvar för planering och prövning.”

Det skriver Mårten Dunér, före detta tekniskt råd, mark- och miljödomstolen, adjungerad professor, BTH (Blekinge tekniska högskola), Lars Emmelin, professor emeritus i miljö­bedömning i fysisk planering, BTH och Peter Schlyter, professor i fysisk planering, BTH i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Prövnings- och tillståndsprocesserna för landbaserad vindkraft är i dag alltför ineffektiva och oförutsägbara för en snabb utbyggnad. Sedan prövningen lades i miljöbalken fick kommunerna en form av vetorätt som kan utövas godtyckligt och utan saklig under­byggnad. Debatten har därför inriktas på att minska kommunernas inflytande över processen. Ett kompromiss­förslag om vissa uppstramningar men med bibehållen kommunal vetorätt har avvisats av riksdagen. Vi menar att frågan behöver angripas betydligt mera radikalt.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/5BK226/professorer-ge-kommuner-verkligt-ansvar-for-vindkraften

Foto: nobu sato