Nyheter

TNG Tech: ”Långsam rekrytering riskerar konkurrenskraften i teknikbranschen”

En ny kartläggning från TNG Tech avslöjar att rekryteringsprocesserna inom teknikbranschen lämnar mycket att önska. Hela 93 % av ingenjörerna anser att rekryteringsprocesser antingen alltid eller ofta går för långsamt. Detta är en ökning med 8 % jämfört med 2018.

Förseningar i rekryteringsprocessen kan resultera i att företagen förlorar högkvalitativa kandidater till konkurrenter. Eller att jobbsökare tröttnar och hoppar av processer i större utsträckning. Något som många verksamheter idag inte har råd med då man är mitt inne i avgörande teknikskiften mot grön omställning och Industri 5.0.

TNG Techs kartläggning bland ingenjörer och tekniker visar bland annat att:

67 % anser att det tar för lång tid att få information om statusen för deras ansökan.

47 % tycker att beskedet efter intervju tar för lång tid.

42 % anser att rekryteringsprocessens steg, inklusive tester och intervjuer, är tidskrävande och sinkar processen.

Bristande återkoppling ett frustrationsmoment

Därtill förväntar sig 96 % av ingenjörerna någon form av återkoppling under rekryteringsprocessen. Vilket arbetsgivarna inom Tech tycks ha svårt att möta upp.

Knappt hälften av de tillfrågade ingenjörerna (44 %) uppger till exempel att de alltid får en bekräftelse på att ansökan har kommit fram. 47 % svarar att de får det ibland, men att det därefter blir tyst. 51 % menar att de aldrig får någon förklaring till varför de inte blir erbjudna jobbet.

Pär Johansson, produktägare för TNG Tech, betonar vikten av att arbetsgivare i större utsträckning fokuserar på att effektivisera rekryteringsprocessen. Allt för att inte riskera att tappa kandidater och konkurrenskraft, och därmed förlora både intäkter och dyrbar tid.

– Det här är en stor utmaning för ledare idag. Kompensbristen är ett faktum, och det är viktigt att identifiera och lösa flaskhalsarna i rekryteringsprocessen, säger han.

Vill du veta mer om ingenjörernas krav för att byta jobb?

Ladda ner rapporten ”Attrahera rätt teknikkompetens för Industri 5.0” kostnadsfritt här!