Nyheter

Biogas – en bra affär i industrin

Renare arbetsmiljö, lägre driftskostnader och minskat slitage är några av fördelarna för de företag som vill säkra sin energiförsörjning genom biogas – istället för att importera naturgas från andra länder. Biogas har länge använts som drivmedel men har blivit allt vanligare i olika processer inom industrin. Där den bland annat används till värmeproduktion, produktion av kraftvärme och som råvara i olika processer.

Biogasen kan ersätta eldningsolja, fossilgas (tidigare kallat naturgas) eller gasol. Dessutom är biogasen ett hållbart alternativ som kan minskar utsläppen av koldioxid med upp till 95 procent jämfört med olja. Trots att biogasen kan användas så brett är det dock relativt okänt bland företag.

– Det vi märker av nu är att det finns ett ökat intresse för biogasen bland företagen. Frågor som Var kan biogas användas i en industri? Och hur mycket kostar det att gå över till biogas? Vi funderar på om företagen undersöker nya alternativ istället för att behöva importera fossilgas  från till exempel Ryssland, säger Olof Gunnarson, projektledare på Biodriv Öst.

Hållbart för ekonomi och miljö

I relation till andra energislag har priset för biogas historiskt varit stabilt. Det har därför kunnat bidra till ökad konkurrenskraft för företagen. Man kan också i många fall spara pengar på att ställa om egna och upphandlade transporter till biogas speciellt om man har mycket transporter.

– Alla förnybara energislag är viktiga i övergången till ett hållbart energisystem. El är effektivt med många fördelar och en av lösningarna. Men alla processer kan inte elektrifieras och där kan biogas också vara ett bra alternativ, säger Angelika Kvillebäck, affärsutvecklare på gasenheten på Örebro kommun.

Biogasen kan bidra till ökad beredskap

Biogas framställs mestadels från avfall som matavfall, gödsel och slam från renings­verk. Dessutom blir det kvar biogödsel som kan användas i jordbruket. Det finns stor potential att öka produktionen av biogas i Sverige.

– Biogasen kan bidra till en ökad självförsörjning för vår matproduktion genom biogödsel men också ökad inhemsk energiproduktion vilket skulle minska behovet av importerad naturgas, säger Katja Hagström, berättar Katja Hagström, utvecklingsledare vid Region Örebro län.

Biogasguiden – bra samlad information om biogas

I veckan lanseras en guide för företag som funderar på biogas som ett miljövänligt alternativ. Broschyren Biogasguiden med en tillhörande hemsida har tagits fram gemensamt av  Biodriv Öst, Örebro kommun och Region Örebro län.

Biogasguiden finns att läsa och ladda ner här.

Foto: Jan Nijman