Nyheter

STILRIDE säljer maskin för origami-vikning av plåt till USA

STILRIDE:s samarbete med Georgia Tech’s School of Civil and Environmental Engineering utökas när det amerikanska universitetet köper in en av STILRIDE:s maskiner för vikning av stålplåt. STILRIDE har även fått in ett antal Letter of Intents från olika lärosäten i Sverige och Europa som är intresserade av att börja undervisa sina studenter i den origami-inspirerade tillverkningsmetoden.

I våras utannonserades ett samarbete mellan svenska startupen STILRIDE och det amerikanska universitetet Georgia Tech. Samarbetet syftar till att dela kunskap och driva utvecklingen av STILRIDEs unika tillverkningsmetod STILFOLD framåt. Nu utökas samarbetet när Georgia Tech även köper in en egen maskin för att kunna böja och vika stålplåt på plats i USA.

– Ju mer vi tittar på STILFOLD som tillverkningsteknik, desto mer lovande ser det ut. Tekniken levererar på alla punkter från kostnadseffektivitet till miljöanpassning vilket är en nödvändighet i all tillverkning i framtiden. Att kunna ge våra elever möjligheten att vara i framkant av den här utvecklingen är mycket glädjande, säger Lauren K. Stewart på Georgia Tech.

Maskinen som används drivs av STILRIDEs egen mjukvara och gör att man automatiskt maximerar såväl materialåtgång som funktionalitet i det material som böjs och viks. Utgångspunkten är stålplåt där olika mönster ritas ut och sedan viks till rätt form i den origami-liknande processen. Olika delar kan sedan sättas ihop till en färdig konstruktion.

Samarbetet med Georgia Tech har redan påbörjats då ett antal lärare från skolan var på besök i Sverige tidigare i somras. Undervisning i STILRIDEs tillverkningsteknik STILFOLD har sedan dess börjat på universitet. I vår kommer även de första utbytesstudenterna från USA att finnas på plats i Nacka för att arbeta direkt i produktionsledet med tekniken.

STILRIDE själva ser mycket positivt på det utökade samarbetet.

– Att arbeta med studenter är bland det bästa som finns för oss som en tidig startup eftersom vi kan få minst lika mycket tillbaka som vi ger. Forskning och utveckling är en stor del av vår framtid och det är ett erkännande att fler och fler undervisningsinstitut börja få upp ögonen för vår teknik. Georgia Tech är först ut, men vi hoppas inom kort kunna erbjuda fler studenter att komma i kontakt med STILFOLD tidigt i utbildningen, säger Jonas Nyvang, medgrundare och VD på STILRIDE.

Förutom Georgia Tech har även en rad andra utbildningsinstitut, såväl i Sverige som i Europa, visat intresse för tekniken.

– Sverige är ett föregångsland när det gäller grönt stål, men om vi inte löser nästa steg och ser till att även själva produktionen av slutprodukten blir mer miljöanpassad är det mest ett spel för gallerierna. Vi tar oss an utmaningen och är med STILFOLD på god väg att lösa nästa stora utmaningen i produktionskedjan ur miljöperspektivet, avslutar Jonas Nyvang.