Nyheter

Swedacs nya insynsråd samlat

I likhet med de flesta andra myndigheter har Swedac i stället för en styrelse ett insynsråd som ska utöva insyn och vara ett stöd till generaldirektören. Rådets medlemmar utses vart tredje år av regeringen och ska spegla en bredd av kompetenser och erfarenheter.

Nu har de nya rådet inlett sitt arbete.

— Väldigt roligt! Jag är övertygad om att vi kommer att ha stor nytta och glädje av varandra, säger Ulf Hammarström, generaldirektör på Swedac.

Det var i slutet av juni i år som regeringen utsåg de nya ledamöterna i insynsrådet vars förordnande gäller till och med 29 juni 2026 (med undantag för de två riksdagsledamöterna som förordnades till och med den 31 januari 2027). I samband med utnämningen poängterade bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell just värdet i bredden, att ha medlemmar från såväl näringsliv som akademi och politik:

— Bredden tillgodoser olika perspektiv som är relevanta för Swedacs verksamhet och utvecklingsbehov, sa han.

Insynsrådet ska ”tillgodose demokratisk insyn och medborgerligt inflytande” och ge generaldirektören råd. De fattar alltså inga beslut utan står för just samhällelig insyn och rådgivning. Dels i möten då hela insynsrådet samlas, dels kan det innebära att Ulf Hammarström diskuterar en fråga med specifika medlemmar beroende på deras erfarenhet och kompetens.

Det första mötet hölls förra fredagen. Sedan delegaterna presenterat sig berättade Ulf Hammarström och stabschef Linnea Holm om Swedac. Lite kort om verktyget ackreditering och om dess nytta; konkurrenskraft, handel och en välfungerande inre marknad. Om vägandets och mätandets historia och om vikten av att reglera marknaden för att förhindra att farliga produkter når konsumenterna.

Men också om de utmaningar såväl samhället som Swedac står inför.

— Det handlar om AI och om cybersäkerhet men även om hur vi som myndighet ska locka till exempel yngre medarbetare med rätt kompetens. Hur man i en organisation som till stor del handlar om att kontrollera att saker och ting är ”rätt” samtidigt har en kultur där man vågar pröva nya idéer och inte för mycket begränsas av en rädsla för att göra fel, avslutar Ulf Hammarström och tillägger:

— Våra ledord? Utåt och framåt!

Ledamöter i Swedacs insynsråd är:

Björn Fägersten, filosofie doktor, Utrikespolitiska institutet
Monica Haider, riksdagsledamot (S)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot (M)
Thomas Hörnfeldt, hållbarhetschef, SSAB
Karl-Henrik Johansson, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Stina Wallström, filosofie doktor och Public Affairs Manager, IKEA
Petra Örjegren, redovisningskonsult, Företagarnas riksstyrelse

Foto: Pixelharvester