Nyheter

SENS ingår avtal om storskalig batterilagringsanläggning

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding meddelar idag att Bolaget har tecknat ett arrendeavtal för att uppföra en batterilagringsanläggning i Hallsberg, Närke. Den planerade anläggningen förväntas ha en kapacitet på 50 MW.

SENS fortsätter att etablera sin projektportfölj genom att teckna ett nytt arrendeavtal med en markägare i Hallsberg. Avtalet möjliggör utveckling av en batterilagringsanläggning med en förväntad kapacitet på cirka 50 MW. Denna överenskommelse är i linje med SENS engagemang att stärka sin position på den svenska energimarknaden och adressera det växande behovet som uppstått i samband med den gröna omställningen, där energilagringslösningar blir alltmer centrala.

Det nya arrendeavtalet är strategiskt placerat nära viktig infrastruktur, vilket är avgörande för att kunna integrera batterianläggningen med det svenska kraftnätet i framtiden. SENS prioriterar att befästa sin roll som en ledande aktör på den svenska energimarknaden. Med varje nytt avtal som tecknas, förstärker Bolaget sin position som en av de främsta aktörerna inom den gröna energiomställningen på den svenska marknaden.

Marknadsvärdet för projekträttigheter med ‘Ready-to-build’-status inom batterilagersektorn, baserat på tidigare transaktioner, ligger vanligtvis mellan 250-500 tkr/MW. Med tanke på detta projekts specifika egenskaper kan dess värde uppskattas till mellan 12.5-25 mkr, givet att alla projekträttigheter erhålls. För närvarande genererar arrendeavtalet inte några direkta intäkter för SENS. Istället kommer intäkterna när SENS har tecknat ett försäljnings- eller utvecklingsavtal för projektet med en långsiktig partner eller investerare.

Henrik Boman, VD för SENS:

– Detta arrendeavtal i Hallsberg markerar ytterligare ett steg för SENS i vår strävan att bidra till den gröna omställningen. Jag är särskilt tacksam över att allt oftare få delta i dialoger och stärka vår roll i nätverket av markägare som delar vår vision om hållbara energilagringslösningar. Med denna nya anläggning ser vi fram emot att ytterligare befästa vår position och fortsätta att leverera innovativa lösningar som svarar mot Sveriges växande energibehov.