Nyheter

NCC bygger fundament till Ånglarnas vindkraftpark

NCC ska på uppdrag av OX2 anlägga fundament och vägar till en ny vindkraftpark i Ånglarna, norr om Falun. Ordervärdet uppgår till cirka 280 MSEK.

Vindkraftparken kommer att bestå av 18 vindkraftverk om 220 meter och kommer att ha en årlig produktionskapacitet på cirka 315-355 GWh. NCC:s uppdrag omfattar att projektera och bygga ut vägar och kranplaner, gjuta fundament till vindkraftverken, anlägga ställverk och dra elnät inom parken. NCC har tidigare anlagt vindkraftparkerna Orrberget utanför Borlänge och Åndberg utanför Sveg på uppdrag av OX2, samt utfört anläggningsarbetena i de närliggande vindkraftparkerna Svartnäs, Mombyåsen och Jädraås.

– Det ska bli kul att än en gång få bygga ett projekt tillsammans med NCC, vi har haft ett gott samarbete vid tidigare gemensamma projekt, säger Stefan Karlsson, byggchef OX2 Sverige.

Arbetet planeras för att göra så liten inverkan på miljön som möjligt. För att minska transporter och därmed klimatpåverkan kommer de schaktmassor som uppkommer att återanvändas i projektet.

– Vi är glada att ha fått fortsatt förtroende från OX2 och tar med oss värdefull erfarenhet från tidigare gemensamma projekt i närområdet. Vindkraftparken ska byggas i svåråtkomlig terräng och genom att använda tekniska hjälpmedel, till exempel drönare, för att samla in exakt data kan vi driva produktionen mer kostnadseffektivt och få en ännu säkrare arbetsmiljö, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure. 

Kontraktet är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 280 MSEK. Ordern registreras i affärsområde NCC Infrastructure i fjärde kvartalet 2023.