Nyheter

Infärgningskoncept för återvunnen plast – Nexam ReColour Plus – i Kaos barnstolar

Nasdaq First North-listade Nexam Chemical – som uppfinner, utvecklar, producerar och säljer additiver till plastindustrin i hela världen – har, tillsammans med det Norska företaget Aion, tagit fram ett återvunnet plastmaterial med rätt färg och egenskaper som används i exempelvis sitsar till Kaos barnstolar och kan användas i fler tekniska produkter.

Anrika publikationen TIME Magazine utnämnde nylien världens hav till ”The Most Important Place on Earth”.

Allt mer fokus riktas på världshaven som en central del i kampen mot klimatförändringar, och medvetenheten om hur känsliga de är för mänsklig påverkan ökar allt mer. Nexam är stolta och glada över att kunna medverka till lösningar som bidrar till att förbättra havsmiljön, exempelvis genom att kunna använda plastavfall från haven i nya – och mer högvärdiga – applikationer.

Nexam Chemical och norska Aion, som båda arbetar med cirkulära polymerlösningar, har tillsammans tagit fram ett plastmaterial från återvunna råvaror, som tack vare infärgningskonceptet Recolour Plus möter högt ställda krav från möbelindustrin. Trots att det återvunna materialet har färgvariationer från blandade plastavfall och är nedbrutet av ett hårt liv, har Nexams teknik möjliggjort användandet i avancerade möbelkomponenter med höga krav på finish och utseende.

I Kaos sortiment av barnstolar används de i tillbehör som sitsar, säkerhetsbyglar och bord och leder till minskad miljöbelastning utan att kompromissa med varken möblernas funktion eller utseende.

– Aion är en del av norska Aker Biomarine och ursprungligen en lösning på problemet med de mängder plastavfall som genereras från fiskeindustrin, som rep, nät och liknande, säger Eirik Seljelid, VD för Aion. Aions system kopplar ihop olika spillkällor med slutanvändare, som exempelvis nät från fiskebåtar som har blivit brickor på McDonalds. Den stora utmaningen med plast från haven är de många olika färger som den insamlade plasten har, vilket fram till nu har begränsat de applikationer som slutprodukten har kunnat användas i. Med Nexams infärgningskoncept ReColour Plus kan vi nu erbjuda en betydligt mer kommersiellt gångbar slutprodukt, vilket breddar möjligheterna markant. Förhoppningsvis kommer det i förlängningen att bidra till ett ökat intresse för att samla in plast, ett viktigt bidrag till renare och mer välmående hav.

– Vi ser ett all större intresse för våra produkter i den här typen av applikationer och vi har ett flertal pågående andra projekt. Att kombinera Nexams additiver för att höja egenskaperna i återvunnen plast och att kombinera det med att hitta rätt färg som passar fler produkter kommer leda till stor miljönytta. Att, som i fallet med Kaos, nu kunna tillverka tillbehör och sitsar till barnstolar av insamlad plast från haven är givetvis extra tillfredsställande, säger Ronnie Törnqvist , Nexam Chemicals vd.

Foto: Alexandra_Koch