Nyheter

Sveriges största batteripark

I fredags lyftes den sista containern på plats i vad som blir Sveriges största batteripark. Batteriparken som ligger i Haninge i Stockholm har en kapacitet på 20 megawatt. Den är första delen i ett gemensamt projekt mellan Polar Structure och Stockholm Exergi som när det är klart kommer att leverera en effekt på 100 megawatt.

– För Stockholm Exergi är batteriparken ett viktigt steg för att vi ska kunna fortsätta utveckla våra tjänster mot elmarknaden. Vi har redan värme, kyla och el. Nu kan vi även erbjuda korta stödtjänster till elmarknaden när mängden förnyelsebar el ökar, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.

Mer förnybar elkraft från sol och vind gör att elproduktionen svänger upp och ner då den är beroende av att solen lyser och att det blåser. Batterilagret kan ladda el när produktionen är hög och tillföra el till nätet när den är låg.

Rätt frekvens

Frekvensen i nätet ut till elkunderna ska ligga på 50 hertz då all utrustning och produkter som använder el är byggda för den frekvensen. Om den sjunker under 50 hertz behöver elproduktionen ökas. Då kan batterilagret under korta perioder tillföra extra el för att upprätthålla rätt frekvens.

– Med batterilagret kan vi se till så att kraftnätet har rätt frekvens hela tiden, så att elkundernas hushållsapparater och andra elprodukter inte går sönder.

Det här projektet är den första satsningen på batterilager Stockholm Exergi gör i Stockholm.

– Nu ska vi se hur det fungerar och hur mycket vi ska utveckla satsningen ytterligare. Om vi ska klara omställningen blir det allt viktigare att alla i branschen engagerar sig i att hitta nya möjligheter att öka elproduktionen i Sverige, säger Anders Egelrud.

Lång process

Tobias Emanuelsson är vd på Polar Capacitys moderbolag Polar Structure. Han tycker det kul att anläggningen i Haninge äntligen är klar.

– Men det har tagit två år från ansökan till drift. Det finns ett stort behov att förstärka både effekt och kapacitet i näten. Därför måste tiden från ansökan till drift kortas om vi ska lyckas med den gröna omställningen.

Han berättar att Polars plan är att ha byggt batteriparker i Sverige med en sammanlagd kapacitet på 300–400 megawatt om tre till fyra år.

– Jag hoppas att fler privata bolag är med och driver den här frågan. Och att elnätsägarna ser det här ur ett större perspektiv och tillsammans diskuterar lösningar, tycker Tobias Emanuelsson.

På bilden: – För oss är batteriparken ett viktigt steg för att kunna fortsätta utveckla våra tjänster mot elmarknaden, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi

Foto: Lars-Olof Tandberg