Nyheter

E.ON når historisk milstolpe

E.ON har nått en milstolpe med över 60 000 solcellsanslutningar i bolagets elnät. Årets första åtta månader har inneburit 20 000 nya solcellsanslutningar.

– Det betyder att över en tredjedel av alla solcellsanläggningar i E.ON:s nät har anslutits från januari fram till den sista augusti, säger Peter Hjalmar, regionchef syd på E.ON.

E.ON har således redan överträffat hela förra årets totala antal solcellsanslutningar på drygt 15 000, vilket i sig var en ökning med 110 procent jämfört med 2021.

– Intresset för hållbara energilösningar har slagit igenom på bred front bland våra kunder, och det är tydligt att fler och fler väljer att investera i solenergi såväl för dess ekonomiska som för dess miljömässiga fördelar, fortsätter Peter Hjalmar.

Även om kapacitetsutmaningar kan uppstå på vissa platser i elnätet, kan cirka 19 av 20 förfrågningar om mikroproduktion från solceller på villatak anslutas direkt. Cirka 1 av 20 kräver lokal nätförstärkning innan utmatning på elnätet är möjlig. Sedan i juli månad har en ny automatisk process snabbat på merparten av E.ONs installationsärenden. Snittiden från anmälan till installationsmedgivande var i juli 2022 cirka 70 dagar, medan samma mätetal 2023 är 7 dagar för de solcellsinstallationer som gäller villor och inte kräver nätförstärkning.

– Men vi är medvetna om att det kan finnas väntetider för vissa kunder, och är mycket medvetna om att en längre startsträcka riskerar att göra kunder upprörda, men vi arbetar hårt för att minimera dessa och säkerställa en smidig övergång till solenergi, säger Peter Hjalmar.

E.ON fortsätter att investera kraftigt i elnäten för att stärka elleveranser och stödja den gröna industriomställningen. Under de senaste 10 åren har företaget investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den pågående reglerperioden från 2020 till 2023 innebär en investering på 16 miljarder kronor, vilket är det största investeringsprogrammet i bolagets historia.

– Och med en årlig investeringstakt på cirka 5 miljarder kronor är vi fast beslutna att upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som de möjliggör den gröna energiomställningen, avslutar Peter Hjalmar.

Foto: andreas160578