Nyheter

Smart High Techs grundare tilldelas prestigefullt pris i USA

Smart High Techs grundare och CTO har tilldelats det prestigefyllda priset ”William D. Ashman – John A. Wagnon Technical Achievement Award”. Priset delades av International Microelectronics Assembly & Packaging Society (IMAPS).

Priset delas ut årligen till en person som bidragit till mikroelektronikens utveckling på ett enastående sätt – antingen genom en specifik prestation, ett antal prestationer under flera års tid eller för ett övergripande bidrag till mikroelektronikindustrins utveckling i stort.

Johan Liu blev i år mottagare av detta prestigefyllda pris. Under sin karriär som professor inom elektronikproduktion har han forskat kring nya material- och processer inom nanoelektronik- och mikrosystembyggsätt. Mer specifikt har han utforskat möjligheten att öka tillförlitligheten, förbättra kylmetoder och byggsätt för elektroniska applikationer med hjälp av nya material, däribland med ledande lim och grafen. Smart High Techs produkt GT-TIM är ett resultat av hans forskning.

IMAPS är en globalt ledande branschorganisation inom hårdvarutillverkning, med stort fokus på byggsättsteknik för mikroelektronik. Genom internationella konferenser, utställningar och workshops spelar organisationen en viktig roll för kunskapsutbyten och utbildning av elektronikingenjörer och studenter världen över.

Prisceremonin ägde rum inför 750 åhörare under IMAPS´s årliga kongress i San Diego, USA den 3 oktober. IMAPS är en av världens största konferenser inom hårdvarutillverkning med sponsorer såsom IBM, Intel, Henkel, Indium Corporation, Mitsui Chemicals och många fler namnkunniga miljardföretag.

– Det här känns jätteroligt! Det här är ett erkännande av att min forskning mynnat ut i användbara teknologier som hjälper till att driva den internationella utvecklingen av mikroelektronik, säger Johan Liu, CTO och grundare av bolaget.

– Det här är såklart glädjande och detta är ytterligare ett bevis på att Smart High Techs produkt bygger på en teknik med stor potential och hög grad av innovation då tekniken grundar sig på många års forskning av Johan Liu och hans forskningsteam, säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.