Nyheter

Energiföretagen: ”Ingen tjänar på prisreglering av fjärrvärme”

”En prisreglering av fjärrvärme skulle bli kostnads- och prisdrivande och därmed få ett negativt utfall för fjärrvärmekunderna.”

Det skriver Lina Enskog Broman, enhetschef energisystem och expert på fjärrvärme, Energiföretagen och Erik Thornström expert på skatter och styrmedel, resurseffektivitet och energianvändning, Energiföretagen i en replik på en debattartikel från Villaägarna i Svenska Dagbladet:

”Fjärrvärmekunderna i Sverige har vant sig vid en stabil marknad med modesta prisökningar men nu skakar omvärlden och plötsligt ser vi på flera håll kraftigare höjningar av priset än tidigare. Att man reagerar på detta när övriga levnadsomkostnader också ökar är inte konstigt. Men att ge sig på att reglera en marknad som befinner sig i ett exceptionellt läge vore inte tillrådligt.”

”Vi håller med om Villaägarnas bakgrundsbeskrivning på SvD Debatt 26/9 att det framför allt är de kraftigt ökande biobränslepriserna, till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som leder till höjda fjärrvärmepriser. Den svaga kronan gör också att många av de länder som dammsuger marknaden efter biobränslen vänder sig till Sverige när exporten från Ryssland, Ukraina och Belarus, som vanligtvis står för en stor marknadsandel, har stoppats. Att bränslepriserna gått upp med så mycket som 60–70 procent bör också nämnas för att man ska förstå situationen.”

Läs hela debattartikeln här:

www.svd.se

Foto:Steve Buissinne