Nyheter

”Vi hade ett problem – nu har vi en exportprodukt”

Jordbruket tar mycket plats i Vesthimmerland på Nordjylland i Danmark– och det måste det fortsätta, även i en framtid med mindre CO2-utsläpp. I CCUS Minilighthouse Vesthimmerland, i ett grönt, offentlig-privat partnerskap, testas potentialen för pyrolys av jordbruksbiomassa, så att CO2 kan bindas i marken. Det kan den – och den lösningen kan till och med exporteras.

Vesthimmerland är ett jordbruksland och väldigt många fläskkotletter och mjölkkartonger har rötter i jorden intill Limfjorden.

Det innebär också att en stor del av jordbruksproduktionens CO2-utsläpp stiger från Nordjylland. Bara i Vesthimmerland står jordbruket för 74 procent av kommunens totala CO2-utsläpp.

Det görs något åt ​​detta i det nordjyske fyrprojektet ‘CO2Vision’, som syftar till att bygga ett nytt affärsområde inom avskiljning, lagring och användning av CO2 – det som även kallas Carbon capture, utilization and storage (CCUS).

Åtta test- och demonstrationsplatser kommer att etableras med Nordjyllands fyr, varav en ligger i Vesthimmerland. Projektet, som drivs av Vesthimmerlands Biogas (BioCirc), Lundsby Biogas och Vesthimmerlands kommun, syftar till att etablera en testpyrolysanläggning där biomassa från jordbruket separeras och pyrolyseras till biokol. Biokol binder CO2 som annars skulle belasta klimatet och har samtidigt en jordförbättrande kvalitet när det sprids på lantbrukarnas åkrar.

Separationstekniker testas

Utmaningen är att på en biogasanläggning matas boskapsgödsel och andra restprodukter in i biogasanläggningen. Men eftersom en stor del av det som går in ofta är mer än 90 procent vatten kommer nästan lika mycket ut igen – bara 15 till 25 procent omvandlas till gas.

– Drömscenariot är därför att man upparbetar rötresterna (det som kommer ut från biogasanläggningen, red.), så att man får rent vatten och uppgraderad näring i form av nitrat, fosfor och kalium. Det rena vattnet kan till exempel användas för elektrolys, vilket är en nödvändig del av PtX, säger Karsten Hjorth, CSO på projektpartner Lundsby Biogas.

Testplatsen i Vesthimmerland undersöker i CO2Vision vilka separeringstekniker som behövs för att få ut 100 procent rent vatten och få en restfraktion som kan användas till t.ex. pyrolys.

– Vi jobbar på en lösning där till exempel hälften av vattnet tas tillbaka till bonden och sprids ut på åkern för att förse åkern med nödvändig näring, fortsätter Karsten Hjorth.

– Vi vill göra smutsigt vatten rent och få en torr restprodukt som är bra gödningsmedel. Bland annat är man intresserade av det i Frankrike, som för närvarande betalar 8-12 euro per ton. Det är ett bra affärscase för något vi brukade spendera pengar och CO2 på att frakta runt, säger han.

Det är också vettigt på borgmästarens kansli, där det är välkänt att jordbrukets andel av de kommunala utsläppen är en utmaning:

– Jordbruket är en stor del av det DNA som lokalsamhället och näringslivet i Vesthimmerland bygger på. Det är därför en absolut nödvändig resurs – både nu och i framtiden, säger Per Bach Laursen, borgmästare i Vesthimmerlands kommun:

– Om man genom att tänka in pyrolystekniken i ekvationen kan minska jordbrukets klimatavtryck, och därmed göra jordbruket till en betydande aktör i den gröna omställningen, så är det ett bra exempel på ett grönt offentlig-privat partnerskap som driver innovation.

Projektet underlättas bland annat av Energy Cluster Denmark, där projektledare Maria Kristiansen ser stor potential just i en region som Nordjylland:

– I en region med mycket jordbruk är ett innovationsprojekt som det här i Vesthimmerland mycket aktuellt. Inte bara kan projektet och de goda resultaten skalas upp, utan det finns också grogrund för stor kunskapsdelning över partnerskapet och längre bort.

FAKTA:

CO2Vision är en gemensam företagsfyr som bygger en bro mellan nordjyske kommuner inom CCUS. Fyren stöds av Danmarks Business Promotion Board och EU:s regionala och sociala fond med 92,4 miljoner DKK. DKK och leds av ett konsortium bestående av Energy Cluster Denmark, Green Hub Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Business Region North, Aalborg Universitet, EVIDA, UCN, Norddanmarks EU-kontor, Aalborg Portland och Arbetsmarknads- och rekryteringsbyrån.