Nyheter

Outokumpu och Fissler gör gemensam sak: Förstklassiga köksredskap med 92 procent lägre koldioxidavtryck

Outokumpu har en lång tradition som leverantör till Fissler, ett tyskt familjeägt företag som tillverkar förstklassiga köksredskap. Outokumpu och Fissler har ingått avtal om de första leveranserna av världens första rostfria stål som närmar sig noll koldioxidutsläpp, Circle Green®, med upp till med 92 procent lägre koldioxidavtryck än branschgenomsnittet*.

Samarbetet stödjer de båda företagens ömsesidiga uppdrag att ta fram produkter som håller – och att staka ut riktningen för att minska utsläppen från köksredskapsbranschen.

Fissler är en välrenommerad producent av förstklassiga köksredskap, med en mission att bygga sina produkter så att de håller. Kunderna kräver alltmer hållbarhet från produkterna de köper från producenter av köksredskap, såsom Fissler. Ett av Fisslers nyckelelement inom hållbarhet är att producera köksredskap som håller i årtionden och ibland till och med i generationer. Och den möjligheten erbjuder 100 procent återvinningsbart rostfritt stål från Outokumpu.

– Vi designar och utformar beständiga produkter på ett ansvarsfullt sätt. Hållbarhet är följaktligen en del av allt vi gör, från produkter som varar länge till återvinningsbarhet och hur vi på ett ansvarsfullt sätt skaffar och använder produkterna, och sparar energi och bevarar näringsämnen och vitaminer när vi lagar mat för hälsosammare matlagning. Våra produkter är hållbara i den bemärkelsen att vi tillverkar dem för att vara beständiga. Vi använder dessutom en mycket hög procentandel cirkulärt och återvunnet material, vilket vi även ökar steg för steg. Med Circle Green kan vi minska koldioxidavtrycket ännu mer utan att tumma på kvalitet och slitstyrka. Vi behöver en premiumpartner för att producera den rätta kvaliteten för våra kunder och med Outokumpu delar vi ett starkt partnerskap, hållbarhetsmål och samma inriktning, säger Sven Ullrich, Chief Marketing Officer på Fissler.

Outokumpu Circle Green kommer först att användas i en jubileumsutgåva av en av Fisslers främsta produktlinjer.

– Vi går i bräschen för att eliminera koldioxidutsläppen i stålindustrin och köksredskapssektorn är en av många där vi kan stödja våra kunder och göra skillnad. Fissler är vår långvariga partner och det gläder oss att kunna fördjupa vårt samarbete ytterligare med vårt rostfria stål mot noll koldioxidutsläpp. Det bästa med Circle Green är att materialet är som konventionellt rostfritt stål, med samma egenskaper. Det har dessutom det lägsta koldioxidavtrycket i industrin på grund av hur vi producerar det. Vi är stolta över att arbeta med partner som Fissler, som leder vägen mot en framtid med låga utsläpp, säger Niklas Wass, Executive Vice President, Stainless Europe, Outokumpu.

Circle Green bidrar till att nå klimatmål

Outokumpus Circle Green-produktion är den första i sitt slag i världen – ingen annan tillverkare av rostfritt stål har kunnat producera rostfritt stål med så låga utsläppsnivåer när man räknar med alla klimatutsläpp från råmaterialutvinningen och genom hela produktionskedjan.

Outokumpu har sitt eget ambitiösa mål för att ytterligare minska sitt koldioxidavtryck, som idag är 70 procent lägre än branschsnittet för sina vanliga produkter och upp till 92 procent lägre med Circle Green-produktlinjen. Outokumpu har anslutit sig till Science Based Targets-initiativet, som syftar till att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °celsius, med ett godkänt mål om att minska sina direkta och indirekta utsläpp samt utsläppen från leveranskedjan med 42 procent per ton rostfritt stål till 2030 med 2016 som basår. Målen omfattar Outokumpus värdekedja från råmaterial till egen produktion och leverans.

*) Globala genomsnittliga CO₂-utsläpp på 6,1 ton CO₂ per ton rostfritt stål. CO₂-utsläpp med Outokumpu Circle Green: upp till 0,5 ton CO₂ per ton rostfritt stål.

Läs mer: 

Minska koldioxidavtrycket med Outokumpu Circle Green | Outokumpu

På bilden: Niklas Wass, Executive Vice President, Stainless Europe, Outokumpu