Nyheter

Ny undersökning från COWI: Ingenjörsyrkets varumärke måste stärkas – få unga har koll på yrket

Unga saknar kunskap om ingenjörsutbildningen och har en felaktig bild av ingenjörsyrket. Det visar en undersökning som teknikkonsultbolaget COWI låtit Ungdomsbarometern göra. En stor majoritet av alla som läser naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet saknar kunskap om vad en ingenjörsutbildning faktiskt innebär.

Ingenjörer behövs för att möjliggöra den gröna omställningen och för att bygga ett robust och säkert samhälle. Och behovet av kvalificerad kompetens från ingenjörer är stort i Sverige. COWI har därför låtit Ungdomsbarometern undersöka ungas intresse för och uppfattning om ingenjörsyrket.

Undersökningen visar att ungas kunskap om ingenjörsutbildningar är låg. Endast 23 procent av unga säger att de har koll på vad man får läsa och göra på en ingenjörsutbildning. Av de som läser naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet och därmed har behörighet till ingenjörsutbildningar är det endast en tredjedel som svarar att de har bra koll på vad man gör på en ingenjörsutbildning.

– Att unga på teknik- och naturvetenskapliga program har så låg kunskap om ingenjörsutbildningen och därmed yrket skapar problem eftersom det är den naturliga rekryteringspoolen. Här krävs bättring från såväl gymnasieskolorna som högskolorna för att locka fler till ingenjörsyrket. Utbytet mellan högskolor och branschen är bättre och kan tjäna som föredöme, säger Pontus Haag, Kommunikationschef och ansvarig för Employer Branding på COWI.

– Okunskapen gör att studenter har oklara förväntningar på utbildningen och det bidrar till de stora avhopp vi ser på ingenjörsutbildningarna, men också till att många inte söker då man inte vet vad det är man investerar tid och pengar i,  fortsätter Pontus Haag

Även ungas syn på arbetslivet som ingenjör är ett problem för branschen. Bara en av sex tror att ingenjörsyrket kan erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid och bara en av fyra tror att ingenjörsyrket har bra chefer och ledarskap. Och detta är enligt unga de två aspekterna som de efterfrågar mest i sitt framtida arbetsliv.

– Ingenjörer har goda förutsättningar att balansera jobb och fritid. Flexibla arbetsvillkor med möjlighet till distansarbete halva veckan är idag en naturlig del. Samtidigt lägger vi som företag och andra i branschen stort vikt vid bra ledarskap och att utbilda ledare. Unga har inte den bilden av yrket och vi behöver bli bättre på att förmedla den verklighet som råder, avslutar Pontus Haag.

1000 personer mellan 15-24 år har svarat på Ungdomsbarometerns undersökning under de två första veckorna i juni 2023. Ungdomsbarometern är Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör.