Nyheter

Ny prognos från Solindex 2023 visar: Hundratusentals potentiella solcellsanläggningar i Sverige 2030

Antalet solcellsanläggningar i Sverige har ökat enormt de senaste åren. Med hjälp av historiska data för Sveriges tio största städer visar en prognos hur mycket el som potentiellt kan genereras via solceller år 2030. Så här ställer sig städerna enligt Vattenfalls Solindex 2023.

Vattenfalls Solindex har genomförts för sjätte året i rad och visar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla småhus i Sverige hade solpaneler på taken. För 2022 skulle det innebära 11,3 miljarder kWh, vilket motsvarar tillräckligt med solenergi att förse alla småhus i Skåne, Jönköping, Örebro och Värmland för ett helt år.

Prognosen visar att med en genomsnittlig förändring per år för varje stad skulle Sveriges tio största städer sammanlagt räkna upp mot 975 838 solcellsanläggningar år 2030 och en installerad effekt om 21 414 MW. Detta visar potentialen med solceller om utvecklingen skulle gå i samma takt som den gör idag.

Sett till installerad effekt hamnar Göteborg i topp, och med den årliga procentuella ökningen av antal solcellsanläggningar hamnar Malmö på förstaplats.

Om Prognos 2030:

Prognosen visar ett räkneexempel på hur det skulle kunna se ut i Sveriges tio största städer år 2030. Vattenfall har använt sig av historiska siffror för att få fram den genomsnittliga förändringen per år. Den procentuella förändringen har sedan använts för att få fram nya siffror för åren 2023–2030. Det gäller för antal nätanslutna solcellsanläggningar och installerad effekt av solcellsanläggningar. Data är hämtad från Energimyndigheten.

Om kartläggningen för Solindex:

Solindex visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i respektive län baserat på solens globalstrålning om alla småhus byter till Vattenfalls solpaneler. Globalstrålning kallas den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta. Den utgörs av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 6 juni –12 juni 2023. Totalt intervjuades 2 929 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.