Nyheter

IVAs guldmedaljörer 2023

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) belönar Håkan Samuelsson, Anders Blom, Annica Bresky och Anna Wedell med guldmedaljer. De tilldelas utmärkelsen för sina framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle. IVAs Guldmedalj har delats ut sedan 1921.

– Årets pristagare har gjort framstående insatser inom flygteknik, fordonsindustri, precisionsmedicin och skogsindustri. Guldmedaljörerna är alla IVA-ledamöter och en viktig del av vår akademi som i över 100 år arbetat för teknik i mänsklighetens tjänst, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Motiveringarna för IVAs Guldmedaljer 2023:

”IVAs Stora Guldmedalj tilldelas civilingenjör Håkan Samuelsson för sin unika ledarinsats inom fordonsindustrin i att utveckla Volvo Cars AB. Håkan Samuelssons insats har inneburit att Sverige har en egen personbilstillverkning som också är internationellt ledande inom utvecklingen av elbilar, vilket spelar en viktig roll för svensk samhällsekonomi.

IVAs Guldmedalj tilldelas professor Anders Blom för sina framstående insatser inom svensk och internationell flygteknik som forskare och forskningsledare inom materialutmattning och strukturmekanik med bred industriell tillämpning samt som mångårig ledare för det strategiska innovationsprogrammet Innovair från dess start.

IVAs Guldmedalj tilldelas civilingenjör Annica Bresky för sitt framsynta ledarskap inom branscher i förändring. Inte minst inom skogsindustrin där hon bidragit med ett outtröttligt fokus på att implementera processer som stärker strategierna. Hon är en ledare som tar vara på kulturskillnader, innovation, nya affärsmodeller och har kraften att leda nödvändiga transformationsprocesser.

IVAs Guldmedalj tilldelas professor Anna Wedell för sin insats i att utveckla bioinformatiska verktyg och tvärdisciplinära arbetssätt som medfört att precisionsmedicin för sällsynta ärftliga sjukdomar kan användas inom olika sjukdomsområden, vilket lett till att det går att förebygga svåra sjukdomstillstånd eller tidig död.”

Intervjuer och filmer med årets Guldmedaljörer:

Håkan Samuelsson

Anders Blom

Annica Bresky

Anna Wedell

Här kan du läsa mer om utmärkelsen och möta tidigare medaljörer.

Foto: PublicDomainPictures