Nyheter

Säsongspremiär: Nordic Sugars betsockerbruk och Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta utanför Eslöv

Startskottet har gått för sockerbetskampanjen 2023. På Sveriges enda betsockerbruk i Örtofta utanför Eslöv startade mottagningen av de första sockerbetorna den 13 september och produktionen pågår nu för fullt. I dagarna startade även Kraftringens kraftvärmeverk upp för säsongen för att stödja sockerproduktionen med fossilfritt producerad ånga. Ett industrisamarbete som besparar klimatet ca 33.200 ton CO2 årligen, då ångan ersätter fossil gas.

Årets sockerbetskampanj beräknas pågå till andra halvan av januari.

I Sverige har sockerbetorna förädlats till socker sedan mitten på 1800-talet – en lång tradition. Förr i tiden odlades betor i större delar av landet än idag, men idag sker det mest i Skåne. Sverige är självförsörjande på socker.

I Örtofta utanför Eslöv drivs Sveriges enda betsockerbruk. Här har Nordic Sugar investerat närmare 2 miljarder kronor för att vara en av de mest moderna och mest konkurrenskraftiga sockerindustrierna i Europa.

– Årets skörd av sockerbetor ser ut att bli bra. Årligen producerar vi ca 300 000 ton socker i Örtofta. För ökad beredskap och för att bibehålla konkurrenskraften på den pressade internationella sockermarknaden är våra investeringar i hållbara och stabila energilösningar viktiga. För oss utgör ånga från inhemsk fossilfri kraftvärmeproduktion en viktig del i energimixen, berättar Olof Dahlgren, fabrikschef på Nordic Sugar i Örtofta.

Arbetet för en omställning till ett mer hållbart energilandskap står i fokus för Kraftringen. Redan 2018 nådde det kommunägda energibolaget målet om 100% fossilbränslefri produktion. Ångledningen mellan Kraftringen och Nordic Sugars anläggningar har kunnat förverkligas tack vare den geografiska närheten mellan fabrikerna. Ångledningen togs i drift den 11 oktober 2022 och sparar uppemot 33 200 ton CO2 årligen genom att fossil gas ersätts i sockerfabrikens produktionsprocess.

– Nordic Sugar är en viktig svensk livsmedelsleverantör. Vi är glada över att vi genom vår gemensamma ångledning kan bidra till Nordic Sugars sockerproduktion med fossilfri energi, samtidigt som vi tryggar produktionen och ökar konkurrenskraften, säger Patrik Schneider, produktionschef Värme och Kyla hos Kraftringen.

Innan kraftvärmeverket i Örtofta startade upp inför säsongen har hela anläggningen genomgått den årliga sommarrevisionen med sex veckors planerat underhållsarbete. Bland annat har ett antal inspektioner och kontroller av anläggningen genomförts samt ett omfattande antal underhållsarbeten.

När den 1,1 km långa ångledningen tas i drift värms den långsamt upp över ett drygt dygns tid, för att säkerställa att ledningen är torr och att den expanderar som förväntat. När ledningen är driftklar har den expanderat flera meter av den höga temperaturen.

– När ångledningen mellan kraftvärmeverket och sockerbruket i Örtofta startar upp genomför vi en rad tester för att hela tiden säkerställa olika funktioner, att säkerhetssystem fungerar samt att ångan håller rätt kemisk kvalitet. Våra respektive kontrollrum har tät dialog, då de båda anläggningarna måste vara i teknisk fas för att allt ska fungera och ske med säkerhet i fokus, förklarar Patrik Schneider

Foto: Petter Duvander / Kraftringen