Nyheter

CTP säkrar lån på 200 miljoner euro från EIB för att finansiera storskalig utbyggnad av solenergi

CTP, Europas största börsnoterade utvecklare, ägare och förvaltare av industri- och logistikfastigheter har säkrat 200 miljoner euro i finansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB) för utbyggnaden av sitt storskaliga program av solpanelsinstallation över sin portfölj av europeiska företagsparker.

Det 10-åriga lånet utan säkerhet kommer att bidra till att påskynda energiomställningen, stärka energiförsörjningstryggheten och stärka klimatåtgärder och social och ekonomisk sammanhållning. Det är en del av EIB:s dedikerade bidrag till REPowerEU, planen som är utformad för att stoppa Europas beroende av import av fossila bränslen, och har erbjudits till attraktiva villkor.

CTP, som har en portfölj på 10,9 miljoner kvm (GLA) över CEE, med ett växande fokus på Västeuropa, på marknader som Tyskland, Österrike och Nederländerna, siktar på snabb tillväxt i produktionen av förnybar energi i hela sin portfölj och har etablerat ett eget energibolag för att övervaka ett ambitiöst program för solcellsinstallation.

Sedan 2020 har CTP sett till att alla dess industri- och logistikbyggnader är ”solar redo”. Utvecklaren och operatören siktar på en avkastning på 15 % YoC på sina solenergiinvesteringar och avslutade 2022 med 38MWp installerad solcellskapacitet på takyta och är på mål att lägga till ytterligare 100MWp under 2023. EIB-finansieringen kommer att stödja CTP:s medelfristiga mål att nå 400 MWp till 2026. Där förnybar energi på plats för närvarande inte är tillgänglig samarbetar CTP med energileverantörer för att förse kunder med 100 % förnybar energi.

CTP planerar att nästan fördubbla sin portfölj till 20 miljoner kvm i slutet av decenniet och på längre sikt planerar CTP att skapa helt energioberoende industriparker – där all energi som används på plats skapas i parken och överskottsenergi tillförs lokalt elnät för att stödja närliggande samhällen. Detta kommer att minska de totala beläggningskostnaderna för CTP:s kunder och bidra till att skapa ett mer motståndskraftigt och säkert energinät, samtidigt som det minskar koldioxidavtrycket för både CTP och dess kunder.

Richard Wilkinson, Group Chief Financial Officer, CTP:

– Stödet från Europeiska investeringsbanken är ett bevis på den robusta affärsstrategi som vi har på plats för att leverera på storskalig installation av solcellspaneler i vår portfölj, och tillåter oss att skaffa långsiktig finansiering utan säkerhet till attraktiva villkor. Hållbar finansiering är vägen framåt, och vi är stolta över att lägga till Europeiska investeringsbanken som en ny finansiell partner i detta.

Peter Ceresnik, Chief Operating Officer, CTP:

– CTP har länge varit en pionjär inom utvecklingen av hållbar industri- och logistikyta och vi tillämpar nu samma långsiktiga vision och ambition på förnybar energi. Europeiska investeringsbankens finansiering kommer att påskynda våra planer på att maximera solenergipotentialen i vår portfölj och hjälpa oss att nå vårt medelfristiga mål att installera 400MWp till 2026. Det kommer också att hjälpa oss att uppnå vår långsiktiga vision om att våra parker ska bli energipositiva , vilket innebär att de kan producera och dela överskott av förnybar energi, vilket gynnar inte bara våra kunder och de lokala samhällena där vi är verksamma, utan även planeten.

– Det finns en enorm outnyttjad potential för förnybar energi i Central- och Östeuropa, säger EIB:s vicepresident Lilyana Pavlova. Med lån som det till CTP hjälper vi länder i regionen att bryta sig loss från fossila bränslen, minska deras beroende av energiimport och i slutändan få ner elpriserna till allas fördel – en övergång som är ekonomisk OCH social meningsfull.

EIB-finansieringen kommer efter att CTP publicerade sin första hållbarhetsrapport, som på ett transparent sätt anger hur CTP fortsätter mot sina ESG-åtaganden och hur de är anpassade till EU:s taxonomikrav. Rapporten är anpassad till Global Reporting Initiative (GRI) standarder, EPRA hållbarhets rekommendationer för bästa praxis och rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

CTP har länge varit en pionjär inom utvecklingen av hållbara, energieffektiva I&L-byggnader. 2013 var det först med att utveckla en BREEAM ”Outstanding”-byggnad utanför Storbritannien och var den första europeiska industri- och logistikutvecklaren som genomförde BREEAM-certifiering av hela sin portfölj, som omfattar över 200 byggnader. Sedan 2021 är alla CTP:s byggnader byggda enligt höga BREEAM-standarder – ”Mycket bra” eller bättre, vilket ger en garanti för att de är energieffektiva.

Företagets ESG-strategi är fokuserad på fyra viktiga verksamhetsområden: sträva efter att vara klimatpositiv; bädda in sina företagsparker i lokala samhällen; stimulera social påverkan och välbefinnande; och bedriva affärer med integritet. CTP har fått ett ESG-betyg med ”låg risk” av Sustainalytics, vilket placerar det i topp 1,5 % av företag globalt, vilket understryker företagets långsiktiga engagemang för att vara en hållbar verksamhet. CTP ingår också i AEX ESG-index, som inkluderar de 25 bolag inom AEX- och AMX-indexen som visar högst ESG-prestanda.

Foto: Samuel Faber