Nyheter

SAAB öppnar verksamhet i Boden

Saab har valt att etablera sig i Boden. Företaget har i en överenskommelse med Bodens kommun förvärvat hangarer på före detta AF1 området i centrala Boden för sina kommande etablering.

Det är avdelningen Weaponry Services som nu bygger upp ett team i Boden med fokus på s.k förbandsnära support kopplat till de vapensystem som används av Försvarsmaktens förband i Boden. Närmaste liknande team återfinns i dagsläget i Växjö och Halmstad och företaget är inne i en rekryteringsprocess för att hitta en platschef till Bodenteamet. De aktuella lokalerna på f.d AF1 området kommer att iordningställas och beräknas vara klara tidigt under våren 2024.

Försvarskoncernen Saab AB med drygt 19.000 anställda omsatte 2022 ca. 39,1 miljarder SEK.

– Omvärldsläget gör att garnisonsstaden Boden blir en ännu mer naturlig plats för såväl delar av försvarsindustrin som Försvarsmaktens fortsatta expansion. Jag är övertygad om att SAAB:s stora och viktiga satsning kommer stärka Boden både som stad och garnisonsort, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

– Saab etablerar sig i Boden för att på ett kvalitativt sätt bidra till Försvarsmaktens tillväxt. Boden med omnejd är ett attraktivt område som kommer växa avseende teknisk industri under de kommande åren. Initialt vill vi rekrytera ett femtontal medarbetare för placering i vår nya verkstad i Boden. Vi både vill och behöver vara en del av detta tillväxtområde, säger Torbjörn Andersson, Saabs ansvarige för etablering i Boden.

– SAAB är en högteknologisk och världsledande aktör inom sitt område och kopplingen till Försvarsmakten är uppenbar men breddar samtidigt bilden av vårt näringsliv. Det känns också som en logisk konsekvens med tanke på de omfattande satsningar som görs på Försvarsmaktens förmåga där vi som garnisonstad också utgör en viktig kugge, säger Mats Berg, näringslivschef.