Nyheter

Kuehne+Nagel etablerar 3PL verksamhet i Umeå

Norra Sverige har under de senaste åren utvecklats till en snabbväxande region med stort fokus på företagsetableringar som attraherat investerare på både lokal och global nivå. Närheten till hamnen och tillgången till effektiva järnvägsförbindelser gjorde det till ett attraktivt område för Kuehne+Nagel att fortsätta sin expansionsplan den 1 augusti 2023, genom att öppna ett 10 000 kvm 3PL-lager i Umeå. Denna utveckling gjorde det möjligt för Kuehne+Nagel att optimera transportrutter, minska transittiderna och minimera koldioxidutsläppen för sina kunder.

Kuehne+Nagel startade initialt sin expansion i regionen 2021 med öppnandet av ett väglogistikkontor i Örnsköldsvik, specialiserat på de specifika behoven hos industrierna i norr.

Christer Nederstedt, Sales and Marketing Manager Kvarken Ports:

– Att Kuehne+Nagel valt Umeå och Umeå Hamn för sin expansion och etablering stärker Hamnen som logistik- och servicenav. Kuehne+Nagel’s starka varumäre, internationella styrka och kompetens inom logistik kommer att medföra ökat kundvärde och kundnytta för området.

Med den nya lagerverksamheten strategiskt placerad i Umeå kan Kuehne+Nagel erbjuda en heltäckande svit av tjänster som omfattar inte bara logistikens kärnfunktioner utan även specialiserade mervärdestjänster. Dessa inkluderar lagerhantering, orderuppfyllelse, produktanpassning och till och med e-handelsuppfyllelse, vilket säkerställer att kraven från en snabbt utvecklande marknad tillgodoses.

Helgi Ingólfsson, VD Kuehne+Nagel Sverige:

– Vi tror att Umeå och det strategiska läget vi har valt för vår nya lagerverksamhet kommer att stärka relationen till våra kunder då vi kan erbjuda vår kompletta portfölj av produkter inklusive Air Logistics, Sea Logistics, Road Logistics och Contract Logistics. Med ett komplett utbud av mervärdestjänster i vårt lager, i kombination med närhet till hamnen och de järnvägsförbindelser som erbjuds till södra Sverige, kan vi erbjuda hållbara och effektiva supply chain-lösningar som tillgodoser våra kunders olika behov. Vårt engagemang för excellens inom logistik sträcker sig bortom bara transport och lagring; den omfattar en rad skräddarsydda lösningar för att effektivisera hela leveranskedjan.

Hållbarhet är en ledstjärna i alla Kuehne+Nagels verksamhetsstrategier, och åtar sig att implementera miljövänliga metoder, som att använda elfordon och implementera energieffektiva lagertekniker.