Nyheter

Rejlers och Elmea elektrifierar Lofoten

Rejlers Norge har tecknat ett avtal med Elmea, en del av Lofotkraftkoncernen, om teknisk expertis i samband med förstärkningen av elförsörjningen i Lofotens skärgård. Samarbetet inkluderar projektering av flera 22kV lednings- och kabelsträckningar.

Elmea, som förvaltar ett elnät på 2500 kilometer, har som mål att säkerställa en pålitlig strömförsörjning i regionen. Rejlers kommer att bidra med expertis inom projektering av mark-, sjö-, och luftkablar samt transformatorstationer.

– Detta projekt är komplext på grund av regionens unika geografi och klimat. Men med vår erfarenhet är vi väl positionerade för att hantera dessa utmaningar, säger Frank Huset, projektledare på Rejlers Norge.

Under perioden 2009 till 2021 investerade Elmea 1,7 miljarder NOK i elnätet och under 2022 investerades ytterligare 73 miljoner NOK för att göra nätet mer robust.

– Det är en långsiktig investering som kommer att gynna både invånare och näringsliv i Lofoten, säger Pål Martinussen, vd för Elmea.

Rejlers division Energy kommer att leda projektet, med särskild uppmärksamhet på miljö- och säkerhetsaspekter.

– Vi har hållbarhet i fokus och kommer att arbeta för att minimera miljöpåverkan, tillägger Frank Huset.  

Projektet är en del av den pågående gröna omställningen i Lofoten, där turism, fiske och vattenbruk är i en övergångsfas till mer hållbara metoder.

– Vår främsta utmaning är att möta den ökande efterfrågan på kapacitet på ett effektivt sätt, och detta projekt är en viktig del i det arbetet, avslutar Pål Martinussen.