Nyheter

Ebba Busch: ”Slaget om olika kraftslag har fått skadliga kosekvenser”

”Det är dags att avpolitisera energipolitiken. Alla borde vara överens om att det svenska elsystemet måste leverera fossilfri el där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser. Ditt postnummer ska inte avgöra din tillgång till el. Det har inte varit så de senaste åren. Men hit måste vi och målet når vi tillsammans.”

Det skriver Ebba Busch, energi- och näringsminister, partiledare för Kristdemokraterna i en debattartikel i Aftonbladet:

”Regeringen träffar den 20 september riksdagens samtliga partier till ett samtal om det svenska elsystemet. På plats finns även representanter från industrin och akademin. Svensk energipolitik har för länge varit ett slagfält om kraftslagen. Politiska övertygelser i stället för fysikens lagar har fått styra inriktningen. Detta har fått direkt skadliga konsekvenser för vårt land.”

”Enskilda människor har tvingats till drastiska besparingsåtgärder i sina desperata försök att hantera elräkningarna. Små företag och stora industrier har blivit lidande när elbristen stoppat en planerad expansion eller hindrat nyetableringar. Förra året visade en kartläggning av Sveriges radio att minst 24 kommuner har gått miste om nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/3E3PKd/busch-vi-maste-avpolitisera-svensk-energipolitik

Foto: Matthias Böckel