Nyheter

Södra odlar nu miljarder mikroalger i forskningsprojektet Algoland

I strävan av att utveckla nya innovationer för att minska koldioxidutsläpp har Södra nu invigt samarbetet med Linnéuniversitetets forskningsprojektet Algoland på fabriksområdet. Syftet med samarbetsprojektet är att odla mikroalger som reducerar utsläpp av koldioxid.

Mikroalgerna odlas och frodas i ”Green Wall”-paneler och matas sedan med rökgaser, som innehåller koldioxid, från mesaugnen och vatten från massaprocessen.

När algerna odlas och ges näring bildas biomassa som skulle kunna användas vid en storskalig anläggning för att producera hållbart fisk- och djurfoder.

Mikroalgerna har förmågan att ta upp näringsämnen och binda koldioxidutsläpp. Dessutom utredas möjligheterna att återcirkulera vatten i produktionsprocessen för att minska vattenbehovet.

Projektet är ett exempel på hur Södra kan stötta olika metoder som bidrar till arbetet med att minska miljö- och klimatpåverkan. Initiativet är även ett exempel på hur företag kan samarbeta med forskning för att hitta mer hållbara lösningar för framtiden.