Nyheter

Ovako investerar 17 miljoner euro i en vakuumavgasningsanläggning

Ovako genomför en betydande investering i en toppmodern avgasningsanläggning vid stålverket i Hofors. Denna satsning på över 17 miljoner euro är ett bevis på Ovakos engagemang för att främja  metallurgi och den stora dedikation som ägarna, Sanyo Special Steel och Nippon Steel Corporation, har för att fortsätta utveckla metallurgin och samtidigt minska C02-utsläppen.

Investeringen omfattar två huvudkomponenter. För det första, en toppmodern avgasningsanläggning som matchar våra redan moderna anläggningar i Smedjebacken och Imatra. För det andra mekaniska vakuumpumpar, vilket möjliggör intern produktion av vakuum.

Den nya avgasningsanläggningen kommer att modernisera verksamheten i Hofors och kommer att skapa den stabilitet som krävs för långsiktig utveckling av metallurgin. Anläggningen förbättrar inte bara kvaliteten på våra produkter utan stärker också stålverkets totala prestanda. Tekniken förbättrar även vakuumproduktionen i anläggningen genom att ersätta ångstrålepumpar med mekaniska pumpar, vilket minskar energiförbrukningen och CO2-utsläppen samt ökar den övergripande effektiviteten.

– Investeringen i denna avgasningsanläggning understryker Ovakos engagemang för att omfamna innovativa teknologier och hållbara metoder. Den visar vårt outtröttliga åtagande att leverera högkvalitativa stålprodukter samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan, säger Marcus Hedblom, President och CEO Ovako Group.

– Detta resultat är kulmen av en lång resa som har krävt engagemang från många inom organisationen. Efter noggranna granskningar och godkännanden från intressenter, inklusive Sanyo Special Steel, Nippon Steel Corporation och Ovakos styrelse, kan det praktiska arbetet börja, avslutar Rickard Qvarfort, president för affärsområdet Hofors-Hellefors.

Målet är att ha anläggningen i drift senast i slutet av 2024 eller början av 2025.