Nyheter

Ny rapport: Ingenjörernas toppkrav på svenska arbetsgivare

En inkluderande chef, diversifierade arbetsgrupper, snabbare rekryteringar, remote work, bra lön och ingen ålderism är några av kraven som toppar ingenjörernas lista när de väljer arbetsgivare. Allt enligt en ny rapport från TNG Tech – specialister inom vetenskaplig och datadriven interim- och teknikrekrytering.

Den rådande kompetensbristen och det teknikskifte som pågår med den gröna omställningen, AI och industri 5.0 ökar kraven på rätt teknikkompetens hos svenska arbetsgivare. Men många hinner inte ställa om vilket gör att organisationer tappar konkurrenskraft, innovationsförmåga och till slut tillväxt.

En viktig nyckelfaktor för att lösa ekvationen handlar om att arbetsgivare måste våga tänka nytt kring kompetensförsörjning – och framför allt bli duktigare på att lyssna in vad ingenjörerna själva säger. Ämnen som TNG Tech belyser i sin rapport.

– På en konkurrensutsatt arbetsmarknad, där det råder huggsexa om kompetensen, behöver du som arbetsgivare vara lyhörd för vad kandidaterna efterfrågar. Vår rapport visar tydligt att det handlar om att lyssna in och vara öppen för att anpassa anställningserbjudandet och skapa ett bättre bemötande under en rekrytering. Annars är risken stor att du gå miste om de bästa kandidaterna, konstaterar Pär Johansson, produktägare för TNG Tech – specialister inom vetenskaplig och datadriven interim- och teknikrekrytering.

Så vad efterfrågar ingenjörerna själva? TNG Tech har tagit fram egen research och analyserat. Teknikspecialister och ledare inom supply chain, produktion, engineering från energibranschen, life science, cleantech, gruvnäringen, samt bil- och verkstadsindustrin har medverkat. Här är 10-topp listan – ett utdrag från rapporten ”Attrahera rätt teknikkompetens för industri 5.0”.

Ingenjörernas 10-topp krav på svenska arbetsgivare

1. Tydlig och inkluderande chef
En bra chef toppar önskelistan hos ingenjörer när de ska välja arbetsgivare. Chefen ska vara kommunikativ, transparent, engagerad och inkluderande. Hela 88 % av jobbsökarna vill att chefen ska föra rak och tydlig kommunikation där vi kan se en fortsatt trend vad gäller chefers förmåga att skapa psykologiskt trygga team.

2. Schysst lön och förmåner
Lön och förmåner värderas högt bland jobbsökande ingenjörer och tekniker. Historiskt sett har lön varit ett närmast tabubelagt ämne. Men nu ökar kraven på lönetransparens. Hela 53 % av respondenterna ser gärna löneerbjudande och förmåner i platsannonsen.

3. Snabbare rekryteringar
Hela 93 % anser att dagens rekryteringsprocesser tar för lång tid. För att inte gå miste om de bästa ingenjörskandidaterna gäller det för arbetsgivarna att ställa om för att inte tappa topptalanger. Siffran låg 2018 på 85 % – vilket visar att kraven på arbetsgivarna ökar, eller rekryteringarna går långsammare?

4. Mer fördomsfri rekrytering
Att rekrytera baserat på fakta, potential och kompetens istället för nätverk, menar över 8 av 10 ingenjörer blir allt viktigare. Data och vetenskapligt grundad rekryteringsmetod uppskattas då den hanterar fler sökande mer rättvist.

5. Möjlighet till utveckling
I valet av en ny arbetsgivare rankar även karriär- och kompetensutveckling högt på önskelistan för jobbsökande ingenjörer. 69 % uppger att utvecklingsmöjligheter i form av upskilling, reskilling eller att ta sig an nya projekt är en viktig faktor för att de ska tacka ja till ett jobb och trivas.

6. Diversifierade arbetsgrupper
Hela 84 % av tekniker och ingenjörer arbetar gärna i diversifierade team och då med fokus på jämställdhet, ålder och bakgrund. Detta är än viktigare bland de yngre respondenterna.

7. Bättre återkoppling vid jobbansökan
Många ingenjörer upplever att det tar för lång tid att få svar på en ansökan. Nästan 50 % anser detsamma om besked efter en anställningsintervju. Samtidigt förväntar sig hela 96 % av ingenjörerna någon form av återkoppling. Här råder det en store diskrepans.

8. Work-life balance och remote
Vid val av arbetsgivare uppger 55 % av ingenjörerna att möjligheten till ”Work-life balance” är en viktig faktor. Hela 73 % vill ha möjlighet att jobba helt eller delvis remote.

9. Önskemål om CV-lös ansökan
Hälften av respondenterna i vår undersökning svarar gärna på korta kompetensfrågor i stället för att bifoga CV när de söker jobb.

10. Ingen ålderism!
Diskriminering vid rekrytering upplever en hel del ingenjörer att de varit med om. 61 % av jobbsökande ingenjörer befarar att de blivit bortvalda på grund av ålder i samband med rekrytering.

Mer om rapporten

Researchresultatet finns samlat i en 14-sidig rapport som ger en helhetsbild kring vad ingenjörer anser är avgörande i valet av en ny arbetsgivare, samt vilka villkor och förmåner som ligger högst upp på kravlistan. Vi har ställt frågor kring en vetenskaplig och fördomsfri rekrytering, vad som är viktigt under en rekryteringsprocess, vad som bör finnas i en platsannons och hur ingenjörerna generellt helst söker jobb.

– Vår förhoppning med rapporten är att materialet ska ge arbetsgivare bättre förutsättningar för att möta kompetensbristen och i slutändan attrahera de bästa medarbetarna för just sin organisation, säger Pär Johansson.

Önskar du ladda ner rapporten i sin helhet:

finns den här.