Nyheter

Energitinget 2023

Vred du också ned värmen och tog till raggsockor i vintras? Det kraftigt ansträngda energiläget var en utmaning för många, och energismarta vanor är en viktig lösning. Samtidigt ökar behovet av fossilfri elförsörjning snabbt – vi blir allt fler och såväl fordonsflottan som hela industrier elektrifieras.

Hur ska fastigheter, företag och offentlig verksamhet ställa om? Det diskuterar branschexperter på konferensen Energitinget 2023, som direktsänds från Eskilstuna 20 september.

– Energitinget 2023 vänder sig framför allt till fastighetsägare, företagare och kommunstrateger, men konferensen är öppen för alla med frågetecken kring framtidens energisituation, säger Helena Ek, evenemangsansvarig på Energikontoret i Mälardalen, en av arrangörerna bakom Energitinget 2023.

Krafttag om energiförsörjningen behövs

Mats Nilsson, docent i miljöekonomi vid Södertörns högskola, är en av flera talare som på konferensen pratar framtidslösningar.

– Produktion och konsumtion av el väntas öka mycket snabbt, säger han. Om vi ska möta hushållens elbehov och elektrifiera stora delar av industrin måste vi bygga ut de fossilfria kraftslagen, vilket innebär mer kärnkraft men sannolikt också havsbaserad vindkraft.

Det är också viktigt att inte underskatta potentialen i smart energianvändning. Det menar Rasmus Luthander, projektledare vid Energikontoret i Mälardalen:

– Energieffektivisering och flexibilitet är två verktyg som snabbt kan bidra till att möta kapacitetsutmaningen. Det finns flera åtgärder som har stor besparingspotential i företag och organisationer, och många av dem går dessutom att genomföra med relativt små medel, säger han.

Energitinget direktsänds från Munktell Science Park i Eskilstuna

Fler talare är bland andra Sarah Ekerbring, energiexpert på E.ON, som kommer berätta om fjärrstyrning av fjärrvärme. Charlotte Bergqvist, utvecklingschef på vind- och vattenkraftsparksföretaget Cloudberry Clean Energy, deltar i panelsamtal om kapacitetsbrist. Och Björn Lundborg diskuterar fastighetsbranschens lärdomar från utmaningar som pandemin, det kraftigt ansträngda energiläget och inflationen. Han är näringspolitiskt ansvarig på branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord.

Kostnadsfritt att delta

Konferensen arrangeras inom ramen för projekten Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2022–2023) och Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige (2019–2023). Bakom evenemanget står Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Eskilstuna kommun. Energitinget medfinansieras av Europeiska unionen.

Foto: David Reed