Nyheter

IKEM: ”Höj anslagen till Kemikalieinspektionen!”

Importen av varor som innehåller skadliga kemikalier försämrar skyddet av hälsa och miljö och försvagar konkurrenskraften för svensk och europeisk kemiindustri. Tillsynen måste skärpas och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna förväntar sig därför höjda anslag till Kemikalieinspektionen i regeringens budget för 2024.

Europa har idag en av världens mest omfattande kemikalieförordning – REACH. Förordningen reglerar i princip samtliga ämnen som produceras, säljs och importeras i EU, men trots det förekommer flertalet illegala och skadliga kemikalier i kläder, leksaker, smycken och andra produkter. Rapporter visar att 92 procent av de ämnena som återfinns i EU utan att överensstämma med REACH kommer från produkter importerade från utomeuropeiska länder. Kemikalieinspektionen måste ges ekonomiska förutsättningar att bedriva den tillsyn som krävs för att sätta stopp för den illegala importen.

– Om Sverige ska ha en rimlig chans att begränsa skadliga och illegala kemikalier så måste Kemikalieinspektionen granska importen. En förutsättning är att de har kompetens och resurser för tillsynsarbetet, säger Kristina Neimert Carne, ansvarig för kemikaliefrågor på IKEM.

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige kräver nu att regeringen i budgeten för 2024 presenterar höjda anslag.

– Vi är ju överens om att skydda människors hälsa och miljö genom en lagstiftning som säkerställer en trygg hantering av farliga ämnen. Den låga efterlevnaden, framför allt inom e-handel, är farlig och riskerar dessutom försvaga konkurrenskraften för alla de europeiska kemiföretagen som följer regelverken, fortsätter Kristina Neimert Carne.

– Kan regeringen inte skjuta till resurser för att skräpa tillsynen så bör de åtminstone se över myndighetens instruktion. Ramanslaget på 210 miljoner kronor behöver omfördelas efter behov och faktiska risker. Utöver tillsyn så måste myndigheten säkerställa en god tillgång och produktion av samhällsviktiga kemikalier, för såväl omställning som välfärd, avslutar Kristina Neimert Carne.