Nyheter

Branschorganisationer: ”Sänk Sveriges orimligt höga arbets­givar­avgift!”

”Med vårt beroende av internationell handel kan vi i Sverige inte avvika kraftigt i hur arbete beskattas. I ett första steg mot normalisering bör arbets­givar­avgiften sänkas med 6 procent­enheter.”

Det skriver Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas riksförbund, Sanna A Wadström, vd Svensk industriförening, Mari-Louise Franzén, vd Hantverkarnas riksorganisation och Stefan Fritzdorf, ordförande Hantverkarna Stockholm m.fl i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Företagen i Sverige upplever tuffa ekonomiska tider. Lågkonjunktur samt växande problem med kriminalitet pressar små och medelstora företag. Samtidigt ökar kostnaderna på grund av stigande komponent­priser samt att den tidigare nedsatta arbets­givar­avgiften för unga har höjts. Småföretagen drabbas extra eftersom de ofta är inriktade på hemma­marknaden och har svårt att föra kostnads­ökningar vidare under nuvarande förhållanden med pressad köpkraft.”

”Glädjande nog finns en vilja till omprövning av närings­politiken, allt fler vill medverka till att småföretagen kan leva och utvecklas. Skatter och avgifter på arbete borde absolut vara en del av en sådan omprövning. I stället för dyrbara och byråkratiska ”främjande­insatser” finns en enkel och billigare lösning i form av långsiktiga och permanenta sänkningar av arbets­givar­avgiften. Arbets­givar­avgiften bör sänkas med 6 procent­enheter, vilket skulle innebära att vi tar steg mot en normalisering av arbets­givar­avgiften i relation till övriga länder inom EU.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/0Qx24g/debattorer-sank-sveriges-orimligt-hoga-arbetsgivaravgift

Foto: IW Medien GmbH