Nyheter

Uppsala universitet får 47 miljoner kronor för att stärka ingenjörslandet Sverige

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven. Under nästa år får Uppsala universitet sammanlagt 47 miljoner kronor, bland annat för att kunna utbilda fler ingenjörer och anställa fler som kan undervisa och forska inom elektrifiering och batteriteknik.

– För att fortsatt upprätthålla innovations- och ingenjörslandet Sverige när konkurrensen hårdnar alltmer i omvärlden krävs investeringar i tekniska utbildningar. Uppsala universitet har god kompetens inom områden som är viktiga för industrins gröna omställning. Regeringen satsar därför på en permanent utbyggnad av lärosätets civilingenjörs- och basårsutbildningar samt en strategisk forskningssatsning på batterier, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen föreslår en riktad satsning för att utöka civilingenjörsutbildningarna under kommande år. Under 2024 föreslås drygt 16 miljoner kronor fördelas till Uppsala universitet för att permanent bygga ut civilingenjörsutbildningarna och för utbildning på avancerad nivå. När satsningen är fullt utbyggd 2029 beräknas cirka 50 miljoner kronor fördelas till universitetet.

För att fler ska kunna utbilda sig till ingenjörer byggs även basårsutbildningen ut. För detta ändamål föreslås cirka 8 miljoner kronor tilldelas Uppsala universitet 2024 och cirka 18 miljoner kronor beräknas från och med 2025.

Regeringen föreslår också en strategisk forskningssatsning på batterier. Uppsala universitet föreslås tilldelas 15 miljoner kronor i höjda forskningsanslag från och med 2024 för att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom elektrifiering och batteriteknik. Genom den här satsningen skapar regeringen snabbt förutsättningar för att lärosätena ska kunna rekrytera fler forskare och lärare med nyckelkompetens inom ett område där den internationella konkurrensen är hög.

För att stärka kvaliteten inom ingenjörsutbildningarna föreslår regeringen en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik. Detta kommer att möjliggöra mer lärarledd tid och tillgång till utbildningsmiljöer som kan rusta studenterna för deras kommande yrkesliv. För Uppsala universitet kommer det att innebära ett tillskott på cirka 8 miljoner kronor 2024, 16 miljoner kronor 2025 och 24,5 miljoner kronor från och med 2026.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.