Nyheter

Så har Sveriges enda precisionsgjuteri minskat sin energianvändning

Det är november 2022 och en grupp besökare från Energikontoret i Mälardalen går en rundtur genom industrilokalerna på TPC Components i Hallstahammar. De är på jakt efter energibovar, i allt från smältugnar och tryckluftsanläggningar till ventilation och belysning. Ett drygt år senare har vd och delägare Patrik Vrethed genomfört en rad åtgärder – och fler ska det bli: ”Jag blev imponerad över hur snabbt de såg var vi kan minska vår energianvändning”.

TPC Components tillverkar ett sextiotal anställda maskindelar till gasturbiner och passagerarflygmotorer åt kunder som Siemens, Boeing och GKN Aerospace.

Det var genom kommunens näringslivsenhet som vd och delägare Patrik Vrethed först kom i kontakt med Energikontoret i Mälardalen – ett icke vinstdrivande och kommersiellt opartiskt bolag som hjälper företag med energieffektivisering.

– Det är ett väldigt professionellt gäng, säger han.

”Det har gett oss större drivkraft”

Efter ett besök med rundvandring i verksamheten fick Patrik Vrethed en rapport från Energikontoret i Mälardalen med förslag på åtgärder som kan minska företagets energibehov.

– Energieffektivisering ligger utanför vår kärnverksamhet så det är väldigt värdefullt att få den här typen av hjälp, med siffror på hur mycket energi våra maskiner faktiskt använder, säger han. Det har gett oss större drivkraft i vår energieffektivisering.

Har bockat av flera åtgärder

Sedan dess har Patrik Vrethed och hans kollegor provat att köra energikrävande maskiner nattetid, när elpriset är lägre, och de byter belysningen till mer energieffektiva LED-alternativ.

– Energianvändningen har mer än halverats på armaturerna vi har bytt ut, fortsätter Patrik Vrethed. Och det är inget fel på ljuset, det är till och med bättre.

Flexibilitet ger minskade kostnader

Han tar nu sikte på att genomföra en energikartläggning för en mer detaljerad bild av företagets energianvändning och fler åtgärder. Patrik Vrethed vill också satsa på möjligheten att reglera delar av verksamhetens elanvändning vid risk för obalans i elnätet, mot ersättning från Svenska Kraftnät – en flexibilitetstjänst som kallas frekvenshållningsreserv.

– Det tror jag är en stor möjlighet för vår typ av verksamhet som jag fick upp ögonen för tack vare Energikontoret i Mälardalen, avslutar Patrik Vrethed.

Energikontoret i Mälardalens arbete med TPC Components har genomförs inom ramen för Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Foto: Erdenebayar Bayansan