Nyheter

Qamcom fortsätter sin resa med SKAO för att avslöja universums hemligheter

Det svenska teknikföretaget Qamcom har blivit tilldelat ett nytt och utökat kontrakt av Square Kilometre Array Observatory (SKAO). SKAO är en global satsning för att bygga och driva världens två största radioteleskop (placerade i Australien och Sydafrika).

Målet är att utöka vår förståelse av universum och samtidigt skapa samhällsnytta genom internationellt samarbete och innovation. Qamcoms ansvar har utökats från hårdvaruutveckling till systemsansvar för ett komplett delsystem, där företagets fulla kapacitet nyttjas. Från systemteknik och elektronikutveckling till projekt- och produktionshantering samt verifiering, installation och integration. Qamcom blir det första svenska bolag att tilldelas ett SKAO-kontrakt, vilket är historiskt.

Ta bort höstacken från nålen

Qamcoms uppdrag blir att utveckla och producera delsystemet ”Single Pixel Feed Receivers for Bands 1, 2 och 3” (SPFRx123) till SKA-Mid-teleskopet i Sydafrika. Systemet kommer omvandla analoga radiosignaler från rymden till förstärkta och rena digitala signaler – samtidigt som de filtrerar bort irrelevant data och reducerar interna såväl som externa störningar. Med tanke på de enorma avstånden, störningarna som uppstår och den stora mängden data, kan funktionen liknas vid att ta bort höstackar från nålar. Syftet är att leverera relevant information, förbättra kvaliteten och effektivisera analyserna genom avancerad signalbehandling. När installationen är klar och teleskopet är i gång, kommer forskare att kunna utforska universum 60 gånger snabbare, med fyra gånger högre upplösning och hela fem gånger högre känslighet än det mest avancerade radioteleskopet som finns idag.

– Vi ser detta prestigefyllda uppdrag som en stor ära, inte bara för Qamcom utan för Sverige i stort. Det sätter oss på den globala kartan som en ledande aktör inom teknik och vetenskap. Att uppdraget nu har förlängts och utökats är ett kvitto på vi kan leverera expertis i absolut världsklass. Något som vi redan har bevisat genom vårt tidigare samarbete med SKAO, tillsammans med Chalmers Industriteknik och Onsala rymdobservatorium. Vi ser fram emot att ta på oss utökat ansvar och hantera hela projektets livscykel – från projektledning, utveckling och industrialisering till utbildning för integration och installation av delsystemet, säger Bengt Münter, projektledare på Qamcom.

Ett globalt samarbete

Uppdraget sträcker sig fram till 2027 och innebär internationellt samarbete där Qamcom även ansvarar för att integrera komponenter från andra leverantörer i det övergripande systemet. Projektet involverar också andra delar av Qamcom Group, som exempelvis Ranatec ­­– ett specialistbolag inom test- och mätprodukter, som kommer att konstruera den nödvändiga hårdvaran. Qamcoms medverkan i SKA-projektet sker i samarbete med Onsala rymdobservatorium och Chalmers tekniska högskola, som leder det svenska intresset i konstruktionen av SKAO:s teleskop.

Vi på Chalmers och Onsala rymdobservatorium är mycket glada över Qamcoms uppdrag som innebär att det första svenska industrikontraktet med SKAO har undertecknats. Svenska forskare har varit involverade i SKA-projektet från starten, vilket gör det extra spännande att även svensk industri är med när byggandet av SKA-teleskopen har påbörjats och när Sverige avslutar diskussionerna om medlemskap i SKAO, säger John Conway, direktör för Onsala rymdobservatorium och professor i radioastronomi vid Chalmers.

Är vi ensamma i universum?

SKAO är inget vanligt observatorium; det är en av de största vetenskapliga satsningarna vi har sett under 2000-talet, och som väntas stå klart innan decenniets slut. SKAO:s övergripande mål handlar sammanfattningsvis om att anskaffa mer kunskap om universum, hur det utvecklas och hur olika delar uppkommit. För att nämna några delmål syftar det till att utmana Einsteins teorier, undersöka mörk energi, utforska galaxernas utveckling, söka ursprunget till liv, leta efter annat liv i rymden och få mer kunskap om vår egen galax. Vi har med andra ord en spännande framtid till mötes.

Foto: WikiImages