Nyheter

Ett av Sveriges största avloppsreningsverk byggs ut

Ett av Sveriges största avloppsreningsverk – Sjölunda avloppsreningsverk – fyller 60 år. Milstolpen sammanfaller med planerna på en utbyggnad av ett nytt reningsverk på samma plats. Satsningen krävs för att hantera skarpare lagstiftning, befolkningstillväxt, klimatförändringar och samtidigt minska belastningen på miljön.

– Vi har ett stort behov av utbyggnad och modernisering. Det visar inte minst den senaste tidens skyfall, säger Joel Olthed, förbundsdirektör på VA SYD.

Det var den 6 september 1963 som Sjölunda avloppsreningsverk invigdes. Det var då Malmös första avloppsreningsverk och hyllades som landets mest moderna anläggning som höjde både den sanitära och den miljömässiga kvaliteten i regionen.

Sjölunda blev lösningen på de stora problem som uppstått då orenat avloppsvatten pumpades direkt ut i Öresund. Avloppsproblemen intensifierades under 50-talet då kombinationen av smutsigt spillvatten och sommarvärme ledde till en förfärlig lukt och otjänligt badvatten.

Idag renas här avloppsvatten från omkring 350 000 personer i kommunerna Burlöv, samt delar av Lomma, Malmö, Staffanstorp, Svedala. Sedan 60-talet har anläggningen byggts ut flera gånger, och nu är det hög tid igen.

– Många anläggningar som byggdes för 60 år sedan har nått sin gräns när det gäller kapacitet, fortsätter Joel Olthed. Akuta reparationer är kostsamma och resurskrävande och det lönar sig bättre att bygga nytt. Vi behöver också ta hänsyn till skärpta miljökrav och klimatförändringarnas påverkan med skyfall som kan få stora konsekvenser för avloppsanläggningar.