Nyheter

Vector Photonics och Sivers Photonics utvärderar nytt material för nästa generations lasrar

Sivers Semiconductors AB dotterbolag Sivers Photonics har fått en första order av Vector Photonics för utvärdering av epitaximaterial för ett nytt, nästa generations laserprojekt.

Ordern inkluderar lasertillverkning och tester för att fastställa livslängd och innebär samtidigt att dessa två Glasgow-baserade företag för första gången ingår i ett samarbetsprojekt.

Tillverkningen kommer att ske på Sivers InP100-plattform på bolagets avancerade fabrik i Glasgow. Projektet ligger i framkant inom den globala utvecklingen av laserteknologi, och samarbetet med Sivers Photonics innebär att projektet helt drivs inom det skotska Photonic-klustret.

Euan Livingston, försäljnings- och marknadsdirektör på Vector Photonics, förklarar:

– Vector Photonics driver en fabrikslös affärsmodell och lägger ut wafertillverkning till partners för halvledare runt om i världen. Sivers Photonics är en idealisk tillverkningspartner för Vector Photonics ur alla aspekter. Dessutom stödjer bolagens närliggande verksamheter en särskilt nära arbetsrelation, med tydliga fördelar för fördjupad utveckling och FoU-arbete.

Euan fortsätter:

– Vector Photonics fabrikslösa affärsmodell är etablerad och beprövad för prototyp, förproduktion och även i volymproduktion. Affärsmodellen bygger på flexibilitet och skalbarhet i vår leveranskedja, möjliggör snabb skalning och ger företaget förutsättningar att fokusera på utveckling av IP-applikationer med högt värde inom datakommunikation och bredare marknader. Ordern med Sivers Photonics hjälper till att etablera den erforderliga kvaliteten och test av livslängden av våra lasermaterial och är en betydande del av vår pågående kommersialisering av laserenheter för ytkopplade lasrar.

Andy McKee, CTO och Interim Managing Director på Sivers Photonics:

– Det är glädjande att vi nu kan samarbeta med Vector Photonics i detta projekt, och vi använder vår expertis för att stödja kommersialiseringen av nästa generations lasrar för ytkoppling samtidigt som vi fortsätter att stärka Skottlands starka position som världsledande inom Photonics. Efter den framgångsrika wafertillverkningen och testfaserna med användning av vår beprövade kapacitet kommer vi att göra det möjligt för Vector Photonics att leverera till sina kunder i stor skala.

– Laser för ytkoppling erbjuder bra prestanda genom att minska strömförbrukning, latens, storlek och kostnader och kommer att vara en utmärkt lösning för datacentermarknaden. Sivers ger gärna support till  innovativa lösningar vilket gör att detta nya partnerskap med Vector Photonics är en bra match, säger Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors.

Foto: Panumas Nikhomkhai