Nyheter

Vattenfalls Solindex 2023 visar: Starkt ökat intresse för solpaneler bland svenskarna

De flesta svenskar vill ha solpaneler på taken till sina hem. Intresset har ökat stort som en effekt av vinterns höga elpriser. Boende i hyresoch bostadsrätt är nästan lika intresserade som ägare till villor och radhus.

Svenskar under 30 år är den grupp som helst av alla skulle vilja installera solpaneler men saknar möjlighet. Det och mycket annat visar Vattenfalls undersökning Solindex 2023.

Vattenfalls Solindex har genomförts för sjätte året i rad av Kantar Sifo. Undersökningen visar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla småhus i Sverige hade solpaneler. För 2022 hade det inneburit 11,3 miljarder kWh. Solenergin skulle räcka för att förse alla hus i Skåne, Jönköping, Örebro och Värmland med energi för ett år.

Hela 42 procent säger att de på grund av vinterns elpriser har blivit mer eller mycket mer intresserade av att installera solpaneler på taket.

I Norrbotten – med generellt sett lägre elpriser än i södra Sverige – svarar flest andel (57 procent) att de inte har blivit mer intresserade. I Blekinge i söder är det i stället flest invånare av alla län (20 procent) som säger att de har blivit mycket mer intresserade.

Att installera solpaneler (44 procent), köpa elbil (39 procent) och att odla mer grönsaker och bli mer självförsörjande (36 procent) är precis som tidigare år de tre populäraste klimat- och energiåtgärderna bland svenskarna.

– Att de höga elpriserna, inflationen och andra utmaningar under det gångna året har ökat intresset för solpaneler känns både rimligt och rätt. Jag brukar säga att ett hushåll minskar sin elbudget med 30-50 procent, då man använder en del av elen själv och säljer tillbaka resten. Det är med andra ord en investering som på sikt kan göra stor skillnad för hushållsekonomin, säger Lasse Ejeklint, klimat- och energicoach på Vattenfall.

Endast en procent av de boende i hyresrätt och sex procent av dem i bostadsrätt säger att de redan har solceller i dag, jämfört med 14 procent av dem som bor i villa.

För boende i villor och radhus är det av naturliga skäl oftast enklare att själv fatta beslut om att installera solpaneler och genomföra andra energibesparande klimatåtgärder i hemmet. Men många som bor i hyres- och bostadsrätt önskar att de kunde göra samma sak.

Mer än varannan lägenhetsinnehavare säger att de skulle vilja installera solpaneler det närmsta året men saknar förutsättningar att göra det på grund av sin boendetyp. Yngre svenskar – som ofta bor i lägenhet – är den åldersgrupp där flest svarar att de inte kan (48 procent)