Nyheter

Nytt lokalt huvudkontor för Hitachi Energy

Hitachi Energy meddelar idag att man ingått en avsiktsförklaring med Castellum Mälardalen AB för att utreda förutsättningarna att skapa ett nytt lokalt huvudkontor för den svenska verksamheten i nya lokaler på Finnslätten i Västerås. Med detta avser företaget att samla verksamheterna som idag finns på tre olika platser i Västerås (Tegnér, City och Finnslätten) till ett nytt lokalt huvudkontor och gemensam arbetsplats med både kontor, tillverkning och forskning som skapar viktiga synergieffekter och de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling av verksamheten.

Företaget är mitt uppe i en stor tillväxtresa driven av den gröna energiomställningen och planerar under de kommande två åren anställa över 2000 personer i Sverige. Flera hundra av dem kommer att ha sin arbetsplats i Västerås och de nya lokalerna är en viktig möjliggörare för detta.

– Genom att skapa en ny gemensam arbetsplats och förena alla våra kompetenser i Västerås under ett tak skapar vi något unikt och hållbart under lång tid framöver. Den nya arbetsplatsen med kontor, produktion och forskningscentrum blir ett viktigt steg för att skapa en ännu starkare samarbets- och innovationskultur samt spegla vad Hitachi Energy står för, säger Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige.

– Vi ser också att detta kommer stärka så väl vår verksamhet ytterligare för att stötta våra kunder och partners i att främja en hållbar energiframtid för alla, fortsätter han.

2 / 3 För de nytänkande moderna lokalerna är det ett stort fokus inom projektet på hållbarhet, och genom att använda energieffektiv teknik arbetar båda parter för att skapa en hållbar byggnad med minimala miljömässiga fotavtryck. Den tilltänkta investeringen befäster företagets ambition med Västerås som en viktig verksamhetsort och plats för företagets svenska huvudkontor.

Finnslätten genomgår en spännande utveckling där flera aktörer nu samlas. Hitachi Energy campus kommer, när det står klart, att ligga nära kunder, partners och akademin för ett fortsatt nära samarbete. När den nya lokalen står klar kommer över 1500 medarbetare ha det nya huvudkontoret som arbetsplats.

En viktig aspekt är även infrastruktur och transporter till området och annan samhällsutveckling på Finnslätten där företagen avser arbeta tillsammans med både offentliga och privata aktörer för att säkra tillgänglighet och service.

– Vi är glada och stolta inför möjligheten att kunna erbjuda riktigt bra kontors-, produktions- och forskningslokaler för Hitachi Energys verksamhet. Vi kommer tillsammans med Hitachi Energy kunna skapa såväl ändamålsenliga som hållbara lokaler för deras verksamhet, som samtidigt attraherar och inspirerar deras medarbetare. Det viktigaste för oss är att Hitachi Energys medarbetare ska trivas bra hos oss, säger Mats Eriksson, vd för Castellum, Region Mälardalen.

Den nya lokalen avses iordningställas av Castellum Mälardalen AB i nya byggnader som avses uppföras på delar av fastigheterna Västerås Effekten 2 & 3 på Finnslätten. Båda parter har för avsikt att ingå ett hyresavtal då rätt förutsättningar på marknaden och i omvärlden finns.