Nyheter

Ny HR Direktör på Schneider Electric i Sverige

Den 14 augusti 2023 tillträdde Dina Rystedt som ny HR Direktör för Schneider Electric i Sverige och blir en del i företagets svenska ledningsgrupp. Dina kommer fortsatt leda utvecklingen av bolagets lokala ledarskap, kultur samt arbete med jämställdhet och inkludering med målsättningen att stödja företagets fortsatta utveckling och tillväxt.

Schneider Electric har utsett Dina Rystedt till ny HR Direktör i Sverige. Dina tar över ansvaret från Tavar Bolouri som varit HR Direktör i Sverige sedan 2022 parallellt med rollen som VP HR Norden Baltikum.

Dina Rystedt började sin karriär på Schneider Electric redan 2012 i företagets Talent Acquisition team, och återvänder nu till företaget efter nio år i olika roller och företag. Närmast kommer Dina från Miele där hon var Head of HR.

– Idag har människor, medarbetare och kunder andra krav på arbetsgivare och företag. Vår ambition är att vara bland de företag som är med och driver en positiv utveckling inom värderingsdriven företagskultur, att stödja hybrida, flexibla och digitala och arbetssätt samt att främja interna karriärmöjligheter och attraktivitet bland nya och befintliga medarbetare. Dina har lång erfarenhet inom bland annat förändringsledning och kulturstärkande arbete vilket är betydelsefullt i det här sammanhanget i syfte fortsatt leda utvecklingen av dagens och morgondagens arbetsplats, ledare och arbetssätt på Schneider Electric Sverige, säger Tavar Bolouri, HR VP Norden Baltikum på Schneider Electric.

– Vår passion för hållbarhet för vår planet börjar med våra medarbetare. Jag ser fram emot att fortsätta leda ”People-agendan” i Sverige och bygga vidare på den inkluderande kultur, engagemang och framåtanda som genomsyrar vår organisation, säger Dina Rystedt HR Direktör Schneider Electric Sverige.