Nyheter

Ny EU-arbetsrättsjurist till Industriarbetsgivarna

Charlotta Steinwall har rekryterats till Industriarbetsgivarna som arbetsrättsjurist och förhandlare med särskilt ansvar för internationella arbetsgivarfrågor.

Charlotta Steinwall kommer närmast från rollen som EU-arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv och arbetade dessförinnan på Industriarbetsgivarna. Hon har nu kommit tillbaka till Industriarbetsgivarna då hon tillträdde tjänsten den 17 augusti.

– Jag är mycket glad över att komma till Industriarbetsgivarna och för särskilt ansvar för internationella arbetsgivarfrågor. Det är viktigt för Industriarbetsgivarna som arbetsgivarorganisation att påverka i EU. Majoriteten av den lagstiftning som påverkar Sverige kommer från EU, säger Charlotta Steinwall.

– Nya regler ska medföra ett mervärde för företagen och inte bara innebära en ökad administrativ börda. Nya regler måste vidmakthålla eller förbättra företagens konkurrenskraft, inte försämra den. Det är syftet med en konkurrenskraftscheck, fortsätter Charlotta Steinwall.

Med rekryteringen av Charlotta Steinwall stärker Industriarbetsgivarna både sin bevakning och sin röst i EU.

– Det är mycket uppskattat att Charlotta Steinwall nu kommer att ansvara för internationella arbetsgivarfrågor. Det är viktigt att värna den svenska modellen och vårt förhandlingsutrymme för att fortsätta kunna leverera medlemsnytta, säger Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.