Nyheter

De får uppdraget att uppgradera Höljes el- och kontrollsystem

Höljes kraftverk ligger i Klarälven i norra Värmland. Här byggde man redan 1962 en damm som hjälper till att reglera vattenkraften i älven. Kraftverket och dammen förser Sverige med pålitlig el året runt. ONE Nordic har fått det prestigefyllda uppdraget att förnya anläggningens el- och kontrollutrustning.

Höljes kraftverk har en effekt på 127 MW med en fallhöjd på 88 m och en årsproduktion på ca 533 GWh, vilket gör den till en av Fortums större anläggningar. Med dess höga effekt och stora produktion är den en mycket viktig kraftkälla för att upprätthålla stabiliteten i Sveriges energisystem.

Vattenkraften står för 35 till 45 procent av Sveriges totala elproduktion. Höljes kraftverk förser ca 45.000 hushåll med el ett helt år.

ONE Nordic Hydro har fått ett helentreprenadsuppdrag från Fortum för att byta ut befintlig el- och kontrollutrustning i anläggningen. De åtar sig att leverera en fullständigt driftsatt och komplett anläggning med alla huvudkomponenter och stödsystem, en nyckelfärdig lösning.

ONE Nordic Hydro har sitt fokus på drift och underhåll av Sveriges vattenkraft med många tekniktunga uppdrag. Hydro är en av sex regioner inom ONE Nordic AB, ett av Sveriges största företag inom el-infrastruktur och vanligtvis förknippat med entreprenaduppdrag samt service och underhåll av Sveriges elnät.

Jörgen Vidström, regionchef på ONE Nordic Hydro, är övertygade om att uppdrag som detta blir en allt viktigare del av framtidens leveranser för bolaget:

– De stora kraftbolagens anläggningar blir digitaliserade och som en av de större leverantörerna av tekniska tjänster inom el-infrastruktur gäller det att ligga i framkant och kunna leverera det kunderna behöver.