Nyheter

93 miljoner snabbar på företagens omställning genom ”Industry in West”

Västra Götalandsregionen har beslutat om drygt 34 miljoner kronor till samverkansprojektet ”Industry In West”. Satsningen, som också möjliggörs av offentlig finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Halland, Skaraborgs och Fyrbodals Kommunalförbund landar på totalt 93 miljoner kronor.

Satsningen förväntas få en avgörande inverkan på industrins omställning i Västsverige.

– Det här gynnar den tillverkande industrin som är av stor betydelse för Västsveriges näringsliv och samhällsutveckling, den är även globalt betydelsefull. Genom denna satsning på hållbar industri kan vi öka omställningstakten hos företagen i Västsverige. Som regioner visar vi även på ledarskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Bred västsvensk samverkan för hållbar industri

”Industry In West” tar sikte på att stödja företag i deras omställning till en mer hållbar industri, anpassad till de nya utmaningar som omvärlden ger. Samarbetet leds av Industrial Development Center West Sweden AB och handlar om att hjälpa industriföretag att ställa om till ett cirkulärt och förnyelsebart företagande.

– Vi är stolta att ha fått förtroendet att driva ”Industry In West” som ska spela en avgörande roll för att främja hållbar utveckling inom Västsvensk industri och välkomnar företag att kliva in i satsningen redan nu i september. Genom att erbjuda stöd, coachning, nätverk och kompetens kommer vi tillsammans att uppnå en mer cirkulär och resurseffektiv industri, säger Leif Pehrsson, vd, IDC West Sweden.

Fokus på fyra områden

Det är industriutvecklare i de västsvenska utvecklingsbolagen (IUC) som ska stötta individer och företag i sin omställningsresa, de medverkande företagen coachas inom fyra områden som ska bidra till att skapa ett cirkulärt företagande: cirkularitet, energieffektivisering, resurseffektiv produktion och digitalisering.

– Målet är att 250 bolag tar tydliga kliv i utveckling inom ett eller flera av de fyra områdena. Deras kunskaper ökar och deras förmågor och beteenden stärks för att möta industriomställningen som marknaden kräver och samhället efterfrågar, säger Aida Karimli (C), andre vice ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Långsiktig satsning på innovation

Genom ett nära samarbete med flera av regionens test- och demomiljöer som VGR också är med och finansierar, strävar ”Industry In West” efter att långsiktigt främja innovation och öka innovationskapacitet för hållbar industriomställning. Samverkan mellan företag, forskare och experter är en nyckelfaktor, med ett särskilt fokus på cirkularitet och energiomställning.

Industry In West | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se)

93 miljoner satsas för hållbar industriutveckling i ”Industry In West” | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se)

Foto: GREGOR