Nyheter

Rexelkoncernen första halvåret: Hög lönsamhet och starkt resultat

Rexelkoncernens försäljning för första halvåret 2023 uppgick till 9 763,0 miljoner euro, en ökning med 8,1 procent jämfört med första halvåret 2022.

– Jag är oerhört stolt över Rexels solida prestation under första halvåret 2023 eftersom det bevisar att företaget kan leverera mycket starka resultat även i en mer osäker ekonomisk miljö, säger Guillaume Texier, verkställande direktör Rexel Group, från huvudkontoret i Paris.

Några nyckeltal för koncernen:

Omsättning för andra kvartalet 2023 slutar på 4 835,1 miljoner euro, en ökning med 6,2 procent jämfört med Q2 2022

Elektrifieringstrender har starkt bidrag till resultatet, särskilt i Europa växer segmentet cirka 5 gånger snabbare än resten av verksamheten i H1 och representerar 22 procent av försäljningen.

Första halvåret 2023 justerad EBITA hamnar på 702,3 miljoner euro, vilket innebär en 7,2 procents EBITA-marginal.

Positivt fritt kassaflöde före räntor och skatt på 242,3 miljoner euro under H1 2023 (mot 231,6 miljoner euro under H1 2022).

Skuldsättningsgrad på 1,26x

Koncernens nettovinst under första halvåret 2023 är 455,1 miljoner euro, en minskning med 3,4 procent, detta på grund av hög baseffekt då 2022 års resultat gynnats av medvinden genom tiderna med hög inflation på icke-kabelprodukter.

– Vår exponering för flera snabba växande och motståndskraftiga segment, särskilt de som är kopplade till elektrifiering, gjorde det möjligt för oss att mer än kompensera svagheter på ett begränsat antal slutmarknader. Vårt obevekliga fokus på effektivitet gjorde det möjligt för oss att upprätthålla en rekordhög lönsamhetsnivå, säger Guillaume Texier.

Rexel är en världsomspännande expert inom professionell distribution av produkter och tjänster för elbranschen. Rexel finns på fler än 1 900 platser i 24 länder, bland annat på 62 platser i Sverige, och har drygt 26 000 anställda. Koncernen omsatte 18,7 miljarder euro 2022.

Rexel Group är noterat på Euronext Paris.

För mer detaljer se:

https://www.rexel.com/en/medias/events/second-quarter-sales-and-half-year-2023-results/

Foto: Gerd Altmann