Nyheter

Biokraft startar upp världens största flytandegörningsenhet för biogas

Biokraft passerade idag en viktig milstolpe när den nybyggda anläggningen för flytandegörning, i anslutning till biogasanläggningen i Södertörn utanför Stockholm, levererade sitt första lass med flytande biogas för användning i norra Europa. En container rymmer 17 ton, vilket räcker till fossilfri körning med en fullastad långtradare i cirka 5 000 mil.

Biokrafts biogas är 100 procent fossilfri och produceras genom rötning av främst insamlade matrester och slakteriavfall från ett antal kommuner i Stor-Stockholm. Den nybyggda förvätskningsanläggningen ligger i direkt anslutning till rötkamrarna i Södertörn och omvandlar biogasen till vätska genom kraftig nedkylning.

Enheten har en produktionskapacitet på 220 GWh per år och är därmed världens största i sitt slag (med en kapacitet av 50 ton Bio-LNG per dag). Genom förvätskningsanläggningen breddas bolagets potentiella marknad högst väsentligt mot tung vägtransport, sjöfart och industri. Den flytande biogasen har ett högt energiinnehåll per volymenhet och kan mot en rimlig kostnad transporteras långa sträckor för att möta den stora efterfrågan i Nordeuropa.

– Igångsättningen av Stockholm Bio-LNG är en viktig strategisk milstolpe och stärker vår marknadsposition som en av Europas ledande producenter av flytande biogas på den Nordeuropeiska marknaden. Projektet visar även att vi, i linje med vår strategiska tillväxtplan, har kompetens och kapacitet att bygga och driva storskaliga biogasanläggningar, säger Matti Vikkula, vd Biokraft.

Stockholm Bio-LNG-projektet startade för drygt två år sedan. Investeringen uppgår till sammanlagt cirka 330 MSEK, och har finansierats med eget kapital, obligationslån och statligt investeringsstöd från Klimatklivet.

– Det har varit spännande att leda detta projekt som trots utmaningar kunnat färdigställas någorlunda enligt plan. Jag är otroligt stolt över den ingenjörskonst som skapats av hela teamet och i samarbete med våra leverantörer och partners, säger Jean Collin, Senior Project Director på Biokraft.

Projektet Stockholm Bio-LNG kommer att vara i igångsättningsfas under ett antal månader när produktionen skalas upp samtidigt som olika funktioner och leveransparametrar testas. Vi räknar med att anläggningen överförs till den ordinarie produktionen mot slutet av året.