Nyheter

Valmet levererar Mill-Wide Optimization till Mercer Rosenthal i Tyskland

Valmet kommer att leverera en Mill-Wide Optimization-lösning till Mercer Rosenthals kraftmassabruk i Tyskland. Den bruksomfattande produktionsplaneringsapplikationen och ändringshanteringstjänsterna kommer att hjälpa till att automatisera beslutsfattande och optimera produktionen över fiberlinjen, återvinningslinjen och massatorken. En integrerad del av lösningen är ett tvåårigt prestationsavtal för fjärrsupport via Valmet Performance Center, vilket säkerställer hållbara resultat på lång sikt.

Ordern ingick i Valmets orderingång för andra kvartalet 2023 och optimeringen kommer att levereras under hösten 2023. Värdet på ordern kommer inte att offentliggöras.

Lösningen möjliggör centraliserat beslutsfattande i realtid. Operativa beslut baseras på den totala produktionen och lagerbalansen och prognosen, och processområdesbeslut samordnas för att maximera vinsten och stabilisera processen.

– Med Valmet Mill-Wide Optimization är vårt mål att producera massa och energi mer effektivt genom att ytterligare utjämna och optimera anläggningens drift, säger Christian Sörgel, VD, Mercer Rosenthal.

– Vi har en positiv, långsiktig relation med Mercer och jag är säker på att Mill-Wide Optimization kommer att stödja både deras operatörers arbete och produktionsmål. Dessutom ger deras nuvarande automationssystem, analysatorer och mätningar en solid grund för denna typ av optimering, säger Markus Foigtmannsberger, Service Manager, affärslinje Automation Systems, Valmet.

– En bruksrevision och en detaljerad analys av ”återoptimera det förflutna” utfördes före investeringsbeslutet för att minimera riskerna och utvärdera fördelarna. Analysen visade hur produktionsplaneringslösningen kan användas för att hjälpa till att balansera bruket och uppnå önskad massaproduktion, säger Greg Fralic, produktchef, affärslinje Automation Systems, Valmet.

Teknisk information om leveransen

Valmet Mill-Wide Optimization observerar hela brukets produktion och lagerbalans i realtid och tar hänsyn till både nuvarande och framtida tillstånd för bruket. Som ett resultat kan suboptimering av enskilda processer som inte överensstämmer med bruksmålen undvikas. Optimeringen ger också möjligheten att balansera miljömässig hållbarhet med produktion, kvalitet och kostnad.

Valmet Mill-Wide Optimization Audit hjälper till att avslöja den verkliga produktionspotentialen och motsvarande avkastning på investeringen. Baserat på historiska data hjälper revisionen till att utvärdera produktionsökningspotential, identifiera begränsningar och belysa användningsfall av Mill-Wide Optimization.

Om kunden Mercer Rosenthal

Mercer Rosenthal är en del av den nordamerikanska Mercer International Group, ett globalt skogsindustriföretag med verksamhet i Tyskland, USA, Kanada och Australien. Företagets massabruk Mercer Rosenthal GmbH är en av de modernaste massatillverkarna i Europa med en historia på över 130 år. Bruket producerar två huvudkvaliteter av massa: elementär klorfri blekt sulfatmassa (ECF) och helt klorfri blekt sulfatmassa, med en årlig produktion på mer än 360 000 ton.