Nyheter

Avancerad Övervakning för Kontinuerlig Utsläppsövervakning

Det är viktigt att noggrant och pålitligt övervaka opacitet, damm, rök och partikelutsläpp för att säkerställa att förbränning och tillverkningsprocesser fungerar effektivt och framgångsrikt. Detta är också avgörande för att skydda säkerheten, hälsan och välbefinnandet för de som bor i närheten.

Acoem Sverige presenterar en pålitlig och avancerad serie av opacitets-, damm- och partikelövervakare som kräver lite underhåll. Acoem Dynoptics dammövervakare använder en innovativ metod, Dynamic Detection Principle (DDP), för att mäta partikelnivåer och damm i utsläppsgaserna från olika tillverkningsprocesser.

Opacitetsövervakare

Acoem Sverige opacitetsövervakare använder en teknik som mäter ljustransmissionen – en kraftig grön ljusstråle skickas över röret för att mäta synlig opacitet hos utsläppsgaserna. Man erbjuder både enkla och dubbelpassage-lösningar för opacitetsövervakning.

Partikelövervakare

Acoems ösningar för enkla och dubbelpassage-övervakning ger säkerhet och exakt mätning av partikelkoncentrationen i utsläppsgaserna som passerar genom industriella rör och kanaler.

Dammövervakare

Acoem Sverige dammövervakare drivs med hjälp av den innovativa Dynamic Detection Principle (DDP) för att mäta damm och partiklar i utsläppsgaserna från olika tillverkningsprocesser. Dessa enheter är lätta att använda och kräver minimalt underhåll.

Kontakt:

Mikael Ramström ACOEM Sverige

Jan Engerstam ACOEM Sverige